Justiitsminister kuulutas välja konkursi 11 kohtuniku leidmiseks

Jaga
PrintPDF Jaga

Justiitsminister kuulutas eile, 31. märtsil välja konkursi kahele Tallinna ringkonnakohtu, ühele Tartu ringkonnakohtu, kahele Harju maakohtu, kolmele Viru maakohtu, kahele Tallinna halduskohtu ja ühele Tartu halduskohtu kohtuniku kohale.
 
Avaldus kohtuniku konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (vormid kättesaadavad aadressil http://www.riigikohus.ee/?id=56), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada Riigikohtu esimehele 2. maiks 2016. a.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna "Kohtuniku konkurss” all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil kantselei@riigikohus.ee.

Täiendavat informatsiooni kohtunikukonkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada telefonidel 730 9062, 730 9035 ja 512 3227 või e-posti aadressil Kristel.Siimula-Saar@riigikohus.ee.