Jüri Sakkart vabaneb ennetähtaegselt vangistusest

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus vabastas eilse määrusega endise kohtuniku Jüri Sakkarti (54) tingimisi enne tähtaega talle mõistetud vangistusest. Täna avaldas kohus määruse motiveeringu.

Kohus määras Sakkartile üheaastase katseaja, mille jooksul peab ta olema kriminaalhoolduse järelevalve all. Samuti peab ta asuma pärast vabanemist ühe kuu jooksul tööle või võtma end sama tähtaja jooksul arvele töötukassas.

Eile toimunud kohtuistungil toetas Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Jane Pajus Sakkarti ennetähtaegset vabanemist. Prokurör leidis, et kuigi süüdimõistetu teod kahjustavad ühiskonna ootust ausa õigusemõistmise toimumisele, on Sakkarti karistusaeg piisav, et lugeda karistuse eesmärgid täidetuks. Puudub alus arvata, et ta paneb veel toime kuritegusid. Sakkarti süüdimõistmisega kaasnes tema jaoks suhteliselt palju piiranguid seoses edasise töötamisega – paljudel juriidilistel kutsealadel ta töötada ei saa.

Kohus leidis samuti, et kuigi Sakkarti toimepandud tegusid tuleb pidada äärmiselt taunitavateks, on tema karistamise eesmärk täidetud. Kuna süüdimõistetu on praeguseks talle mõistetud kahe aasta ja kaheksa kuu pikkusest vangistusest ära kandnud kaks aastat ja kolm päeva, on kohtu hinnangul sellega saavutatud eripreventiivne eesmärk, et süüdlane ei paneks tulevikus enam toime kuritegusid. Samalaadsete kuritegude toimepanemine töötamisel juriidilist kõrgkvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel on Sakkarti poolt välistatud juba ainuüksi seetõttu, et kriminaalkorras karistatus ei võimalda tal paljudel sellistel ametikohtadel töötada. Täidetud on ka õiguskorra kaitsmise eesmärk ning üldsusele on Sakkarti karistamisega antud hoiatav signaal, et aususekohustuse rikkumine õigusemõistmise valdkonnas väärib ranget karistust.

Sakkart on karistuse kandmise ajal käitunud õiguskuulekalt ning tema individuaalses täitmiskavas ettenähtud tegevused on läbi viidud.

Jüri Sakkart tunnistati Pärnu maakohtu 23. märtsi 2010 otsusega kokkuleppemenetluses süüdi

kriminaalasja kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete ebaseaduslikus avaldamises, riigisaladuse avalikustamises ja altkäemaksu võtmises. Sakkartile mõisteti kahe aasta ja kaheksa kuu pikkune vangistus, mida ta asus kandma 3. veebruaril 2010.

Sakkart vabaneb Tartu vanglast pärast kohtumääruse jõustumist. Määrus jõustub selle mittevaidlustamise korral 17. veebruaril.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee