Juhtimisõiguseta ja alkoholijoobes korduvalt autot juhtinud mees mõisteti pea aastaks vangi

Jaga
PrintPDF Jaga

12. detsember 2017
                                                                                                                                                 
Pärnu Maakohus mõistis täna 33-aastase Andrese süüdi süstemaatiliselt juhtimisõiguseta ja alkoholijoobes mootorsõiduki juhtimises ning määras karistuseks 11 kuud ja 27 päeva vangistust.

Pärnu Maakohus on mõistnud juba 14.06.2016 Andrese süüdi süstemaatilises juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhtimises. Tol korral määras kohus isikule karistuseks 6 kuud vangistust, kuid ei pööranud seda täitmisele, kui mees ei pane 18-kuulise katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab kriminaalhooldaja järelevalve all käitumiskontrolli nõudeid.  Käitumiskontrolli nõuete all oli muuhulgas kohustus elada kohtule avaldatud elukohas ning ilmumine määratud kellaaegadel kriminaalhooldaja juurde registreerimisele.

Sel korral süüdistati Andrest selles, et tema juhtis 31. detsembril 2016 Rapla linnas sõiduautot Volkswagen Passat ilma juhtimisõiguseta ja alkoholijoobes. Samuti süüdistati Andrest eelevalt 4 korral auto juhtimises ilma vastava juhtimisõiguseta. 

Mõni aeg pärast 31. detsembri kuriteo toimepanemist ei käinud Andres enam kriminaalhooldaja juures registreerimisel ning kolis ka oma elukohast. Seega ei täitnud Andres talle kohtuotsusega pandud kohustusi, mille tagajärjel kuulutas kohus mehe 13.03.2017 tagaotsitavaks ning määras, et tagamisel tuleb ta vahistada. Isik peeti kinni tänavu aasta novembris ning kohus pööras Andrese karistuse täitmisele. Mees põhjendas oma kohustuste rikkumist sellega, et Eestis ei võta teda keegi tööle ja ta leidis töö hoopis Hollandis.

Andres on vahi alla alates 09.11.2017.

Kohus mõistis mehelt välja sundraha ja tasu riigi õigusabi eest kogusummas 753 eurot.

Kriminaalasja lahendati kokkuleppemenetluse korras. Kohtuotsus jõustunud ei ole.
 

Jaanika Lusti
pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
53488890