Järgmisel nädalal algab õpetaja tapmise süüdistuse kohtuasja istung

Jaga
PrintPDF Jaga

Järgmisel reedel, 18. septembril kell 10 algab Viljandi kohtumajas istung, kus arutatakse Viljandi Paalalinna kooli õpetaja tapmises süüdistatava 16-aastase noormehe kriminaalasja. Istung on alaealise süüdistatava ja kannatanute eraelu kaitseks kinnine, mistõttu kõrvalisi isikuid kohtusaali ei lubata. Kohtuotsuse kuulutamine on avalik.

Asja arutamine kinnisel istungil toimub praeguse ajakava järgi lisaks 18. septembrile ka 22.–25. ja 30. septembril ning 1. ja 7. oktoobril. Sel ajal uuritakse tõendeid, sealhulgas kuulatakse üle süüdistatav, kannatanud ja tunnistajad, ning peetakse kohtuvaidlused. Kohtulahendi avalik kuulutamine peaks eeldatavasti toimuma 20. oktoobril.

Info avaldamine menetluse ajal
Kuna asja arutamine toimub kinnisel kohtuistungil, on seaduse järgi info avaldamine istungi menetlusandmete kohta piiratud. Kohus annab menetluse kohta teavet pressiteadetega.

Samuti annab kohus teada, kui asja arutamise ajakava peaks istungite käigus oluliselt muutuma.  

Filmimine ja pildistamine
Kinnise kohtuistungi toimumise päevadel ei ole kohtumajas filmimine ja pildistamine keelatud, kuid kohtusaali kõrvalisi isikuid, sealhulgas ajakirjanikke, ei lubata.  

Kohus palub ajakirjandusel alaealisest süüdistatavast fotode ja videote avaldamisel arvestada Eesti ajakirjanduseetika koodeksi punktiga 4.8 ja tagada, et alaealine ei ole identifitseeritav. Samuti palub kohus ajakirjanikel arvestada kannatanute ja tunnistajate huvidega ning neid filmida ja pildistada vaid nende endi loal, alaealisi tunnistajaid lapsevanema või lapse eest vastutava isiku loal.

-----
Noormeest süüdistatakse Viljandi Paalalinna kooli õpetaja tapmises ning tulirelva ja padrunite ebaseaduslikus käitlemises. Süüdistatav viibib vahi all.

Järgmise pressiteate saadab kohus 18. septembril pärast avaistungit.


Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341
krista.tamm@kohus.ee