Ilmus raamat hagimenetlusest

Jaga
PrintPDF Jaga

15. septembril ilmus raamat "Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine".

Tegemist on 2011. ja 2014. aastal ilmunud  õppevahendi “Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine”  täiendatud versiooniga, milles on püütud arvestada lugeja ootustega leida õigusteoreetiliste seisukohtade kõrval kasulikke praktilisi juhiseid ja kõige uuemat kohtupraktikat.

Raamat koosneb neljast peatükist: menetlus kohtus, hagi esitamine, kostja vastus, avaldused ja taotlused. Viimane peatükk annab juhised 36 erineva taotluse esitamiseks.

Uues raamatus on täiendatud mitmeid teemasid: elektrooniline dokument, kättetoimetamine, tõendamine, lepinguline esindus ja hagi tagamine. Oluliselt on muudetud lihtsustatud menetluste ja eelmenetluse, kogu menetluskulude ja riigi õigusabi osa. Uued osad on maksekäsu kiirmenetlus ja eelistung.

Riigikohtu seisukohad ja tõlgendused on sageli suurema mõjuga kui tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatused, mistõttu on väga suurt rõhku pandud kõrgeima kohtu lahenditele. Lisatud on hagiavalduse näidis ja raamatus kasutatud Riigikohtu lahendite teemapõhine loend seisuga 1. juuli 2016.

Raamatu autor on Andra Pärsimägi, selle kujundas Jaana Kool ja kirjastas Juura. Väljaannet saab tellida kirjastusest Juura (www.juura.com, juura@juura.com).