Ilmus Juridica ringkonnakohtute erinumber

Jaga
PrintPDF Jaga

Ilmus Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirja Juridica number, mille artiklite autorid on ühe erandiga apellatsioonikohtu kohtunikud ja kohtujuristid.

Tartu ja Tallinna ringkonnakohtud vaatavad läbi maa- ja halduskohtute lahendeid, kui üks või mitu menetlusosalist ei ole alama astme kohtulahendiga rahul. Kui mingis õigusküsimuses ei ole Riigikohus varem seisukohta võtnud, peab ringkonnakohus ikkagi asja lahendama ja olema ka praktika kujundamisel esirinnas.

Juridica erinumbris käsitlevad autorid eelkõige teemasid tsiviil- ja halduskohtumenetlusest. Tsiviilkohtumenetluses on kohtute tööd mõjutanud menetluskulude väljamõistmist reguleerivate sätete pidev muutumine, mis ei ole aidanud kaasa kohtupraktika kinnistumisele ja ennustatavusele selles küsimuses. Tartu ringkonnakohtu halduskolleegiumi juristid käsitlevad erinumbris kaebeõiguse probleeme ja Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegiumi juristid rahvusvahelise kaitse menetlust. Tallinna ringkonnakohtu kohtunik Ele Liiv kirjutab kohtuniku distsiplinaarmenetluse teemal ja Eesti vabariigi valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtus (EIK) Maris Kuurberg EIK praktikast Eesti suhtes viimase 20 aasta jooksul.

Tartu ringkonnakohtu esimehe Kersti Kerstna-Vaksi kirjutatud sissejuhatust erinumbrile saab lugeda siit.

Juridicat on võimalik tellida aasta läbi ja tellimisvariantidega saab tutvuda siin.