Harju Maakohus mõistis Kaur Kenderi õigeks

Jaga
PrintPDF Jaga

16. mai 2017

Harju Maakohus kuulutas täna kohtuotsuse, millega mõistis õigeks lapsporno valmistamises, hoidmises ja teisele isikule kättesaadavaks tegemises süüdistatud Kaur Kenderi (45).

Kaur Kenderile oli esitatud süüdistus selles, et ta lõi 23.12.2014 eestikeelse pornograafilise kirjandusteose „UNTITLED12“, milles on korduvalt ja detailselt kirjeldatud alla neljateistaastaste laste julma seksuaalset väärkohtlemist ja laste tapmist seksuaalse väärkohtlemise käigus. Kenderit süüdistati eelnimetatud kirjandusteose avaldamises internetilehel nihilist.fm ning antud kirjandusteose hoidmises veebilehel ajavahemikul 23.12-31.12.2014, tehes selle nii kättesaadavaks teistele isikutele.

Kohus kuulutas otsuse resolutiivosa ja märkis selgituseks, et õigeksmõistev otsus tugineb semiootikaeksperdi ja asjatundjate poolt avaldatud arvamusele, et tegemist ei ole pornograafilise, vaid kirjandusliku teosega. Kohus määras, et Kaur Kenderi õigusabikulud, samuti muud menetluskulud, sh ekspertiisitasud jäävad riigi kanda. Kohus mõistis riigilt Kenderi kasuks välja kaitsjale kulunud 20 208 eurot ja ekspertide arvamusele kulunud 35 600 eurot. Süüteomenetluses tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks tuleb riigil Kenderile tasuda 500 eurot.

Edasikaebamise soovist tuleb kohtule teatada 7 päeva jooksul. Otsusele võib esitada apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.
 

Anneli Vilu
pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
628 2731
5346 5095