Halduskohus rahuldas Tallinna linna kaebuse Mustpeade maja vaidluses

Jaga
PrintPDF Jaga

Tallinna Halduskohus tegi täna teatavaks kohtuotsuse, millega rahuldas Tallinna linna kaebuse ning tühistas Vabariigi Valitsuse korralduse, milles valitsus ei nõustunud Tallinna Linnavolikogu ettepanekuga jätta Mustpeade maja tagastamata. Kohtuotsusega ei otsustatud lõplikult vara tagastamise küsimust. Valitsusel tuleb linnavolikogu ettepanek uuesti läbi vaadata.

Kohus asus otsuses seisukohale, et Saksamaal registreeritud organisatsiooni Bruderschaft der Schwarzenhäupter aus Reval e.V. näol on tegemist Mustpeade maja suhtes omandireformi õigustatud subjektiks tunnistatud Mustpeade Vennaskonnaga, keda on varasemates kohtudokumentides nimetatud ka Tallinna Mustpeade Vennaskonnaks, mistõttu kaalus Vabariigi Valitsus korralduses õige isiku huve. Samas leidis kohus, et Vabariigi Valitsus lähtus huvide kaalumisel asjassepuutuvate normide eesmärgile antud ekslikust tõlgendusest ega andnud põhjendatud hinnangut Mustpeade maja võimaliku tagastamise otstarbekusele. Kohus asus seisukohale, et kultuuriobjekti funktsiooni täitva ning kohaliku omavalitsuse seisukohast tagastamiseks mitteotstarbeka hoone tagastamist õigustaksid vaid sellised mõjuvad asjaolud, millest selgelt ilmneb, et hoone tagastamine ei saa halvendada kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmist.

Kohus pidas põhjendamatuks Vabariigi Valitsuse seisukohta, et Mustpeade Vennaskonna poolt Tallinna linnale allkirjastamiseks esitatud lepinguprojekt tagaks piisavalt hoone senises funktsioonis kasutamise, sest isegi kui selline leping sõlmitaks, on selle tingimused sedavõrd üldised, et ei võimalda hinnata hoone tagastamise või tagastamata jätmise otstarbekust. Kohus märkis ka, et arvestades seda, et enam kui 20 Eesti iseseisvusaasta jooksul ei ole Mustpeade Vennaskonnal Tallinnas märkimisväärset tegevust olnud, ei saaks ilma põhjalikuma analüüsita eeldada, et Mustpeade Vennaskonnal on organisatsiooniline suutlikkus ning tahe Mustpeade maja omanikuna selles hoones kultuuritegevust senisega võrreldavas mahus ja tingimustel edendada.

Kohtuotsuse peale on 30 päeva jooksul võimalik esitada apellatsioonkaebus Tallinna ringkonnakohtule.
 

Anneli Vilu
Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu pressiesindaja
(+372) 5346 5095
(+372) 628 2764