Guntars Kaziksi seotus 17-aastase neiu kadumisega ei leidnud kohtus tõendamist

Jaga
PrintPDF Jaga
Tartu maakohus mõistis Guntars Kaziksi (46) talle esitatud vägistamise ja tapmise süüdistuses süü tõendamatuse tõttu õigeks. 
 
Prokurör tugines süüdistuse tõendamisel Kaziksi suhtes varem tehtud kohtuotsustele, tunnistajate kaudsetele ütlustele ja süüdistatava varasema kuritegeliku käitumise mustrile.
 
Kohtu hinnangul jäi Kaziksile esitatud süüdistus üldistavale tasemele ega ei olnud küllaldane süüdimõistva kohtuotsuse tegemiseks. Kui Kaziksi varasemate tõendatud kuritegude muster on kohtule teada, siis antud kriminaalasja kuriteomustri kohta puudub tõendusmaterjal.
 
Kriminaalasjas ei ole teada kuriteo toimepanemise viisi kirjeldus ega see, kas selle on toime pannud süüdistatav. Samuti ei ole teada, mis juhtus kannatanuga. Ainus teadaolev fakt on see, et kannatanu on alates 15. veebruarist 2006 kadunud. Tunnistaja ütlustega on tõendatud, et kannatanut nähti viimati 14. veebruaril 2006 Tartu bussijaamas, kuid ei ole teada isegi see, kas ta istus Elvasse sõitvale bussile.
 
Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistab Guntars Kaziksit 2006. aasta veebruaris teadmata kadunuks jäänud  17-aastase neiu vägistamises ja mõrvas. Neiu jäi kadunuks, kui suundus õhtusel ajal Tartust bussiga  süüdistatavaga  kokkulepitud kohta, et tutvuda viimase olematu 5-aastase lapsega, kes vajas töövälisel ajal väidetavalt lapsehoidjat.
 
Kuigi kannatanu surnukeha ei ole leitud, esitas prokuratuur Kaziksile süüdistuse kaudsete tõendite alusel. Süüdistuse järgi meelitas Kaziks alaealise tütarlapse talvisel ajal eelnevalt planeeritud kõrvalisse kohta, kus astus viimasega tahte vastaselt sugulisse vahekorda ning hiljem tappis kannatanu toimepandud kuriteo varjamiseks.
 
Esialgne vägistamissüüdistus oli Kaziksile esitatud alaealise vägistamises. Lõuna ringkonnaprokuröri Toomas Liiva hinnangul ei leidnud aga kohtus tõendamist see, et Kaziks oleks kuritegu toime pannes olnud teadlik kannatanu alaealisusest. Seetõttu taotles prokurör kohtuvaidluses süüdistatava süüdi tunnistamist vägistamises.
 
Guntars Kaziks on varem kriminaalkorras karistatud seitsmel korral, sh ka seksuaalkuritegude toimepanemise eest.
 
Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse 3. detsembriks.
 
 
Lugupidamisega,
Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341