Euroopa Nõukogu avalikustas võrdleva ülevaate 45 liikmesriigi õigussüsteemidest

Jaga
PrintPDF Jaga

Euroopa Nõukogu avalikustas oktoobris võrdleva ülevaate Euroopa Nõukogu 45 liikmesriigi õigussüsteemide kohta, kus tõsteti Eesti õigussüsteemi positiivselt esile.
 
Eesti kohtusüsteem paistab raportist silma sellega, et Eesti maksumaksja kulutab vähem raha kohtusüsteemi ülalpidamisele kui keskmiselt Euroopa Nõukogu riikide maksumaksjad. Euroopa Liidu 28 liikmesriigi võrdluses on meil üks odavamaid kohtusüsteeme, suhestatuna SKP-sse.
 
Raportis on Eestit esile tõstetud seoses kohtujuristide ametikohtade loomisega, mis on avaldanud positiivset mõju meie menetlustähtaegadele. Lisaks on Eestit esile tõstetud sellega, et meil on lühenenud menetlustähtajad kriminaalkohtumenetluses ning et me oleme üks vähestest riikidest, kus tsiviilkohtumenetluses olevate asjade arv on alates 2012. aastast pidevalt vähenenud. Jätkuvalt paistab Eesti teiste seast silma heade tulemustega IT-lahenduste kasutamise poolest.
 
Raportiga on võimalik tutvuda siit (CEPEJ raport ja CEPEJ IT raport) ja andmeid võrdleva interaktiivse keskkonnaga siit (CEPEJ-STAT). 


Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441