Endised haridusametnikud jäid Tartu linna vara omastamises süüdi ka teises kohtuastmes

Jaga
PrintPDF Jaga
Tartu ringkonnakohus jättis tänase otsusega Tartu linnavalitsuse haridusosakonna endise peaspetsialisti Irina Aabi (50) süüdi omastamises, dokumentide võltsimises ja nende kasutamises.
 
Samuti jäid Tartu Kivilinna Gümnaasiumi endine direktor Ants Serk (59) ja Tartu Kommertsgümnaasiumi endine direktor Priit Hänni (58) süüdi omastamises ning Jüri Karu (52) omastamisele kaasaaitamises, dokumentide võltsimises ja nende kasutamises.
 
Ringkonnakohus jättis muutmata ka kõigile süüdistatavatele mõistetud karistused.
 
Ringkonnakohus muutis maakohtu otsust tsiviilhagi väljamõistmise ja asitõendite hävitamise osas. Samuti muutis ringkonnakohus osaliselt Aabi, Sergi ja Hänni süüditunnistamise põhjendusi.
 
Tartu maakohus mõistis selle aasta 14. jaanuaril Aabile kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, millest kohe ärakandmisele kuulub viis kuud ja 27 päeva. Ülejäänud vangistus mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga.
 
Serkile mõistis maakohus kuue kuu ja Hännile nelja kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga.
 
Karule mõisteti ühe aasta ja kahe kuu pikkune tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga.
 
Irina Aabi süüdistatakse Tartu linna vara omastamises rohkem kui 149 000 euro ulatuses. Uurimisandmeil on kuriteod aset leidnud  ajavahemikul mai 2004 kuni aprill 2011.
 
Süüdistuse kohaselt telliti kolmele koolile kahe erineva äriühingu nimel koostatud fiktiivseid arveid kaupade  eest, mida tegelikult õppeasutused ei ostnud.  Koolide juhid kinnitasid saadud fiktiivsed arved, mille alusel tegi linn ülekanded fiktiivse arve väljastanud äriühingule ning saadud raha omastati.
 
Lisaks sellele süüdistatakse Aabi koos teiste isikutega Tartu linna vara omastamises kaubamaja kinkekaartide näol. Haridusosakonna juht lasi tellida Tallinna Kaubamaja AS-lt kinkekaarte, mis võeti endale ning kasutati  enda,  perekonnaliikmete, lähisugulaste ning ühe osaühingu ostude eest tasumiseks Tartu ja Tallinna kaubamajas, lisaks anti kinkekaarte teistele isikutele.
 
Samuti on kohtueelse menetluse käigus välja selgitatud, et Tartu linnavalitsuse haridusosakond tellis ühelt osaühingult koolitusteenuseid. Süüdistuse kohaselt tegi linnavalitsus koolituskeskuse esitatud  arvete alusel koolitusfirmale ettemaksu. Suurem osa koolitusfirmale ülekantud rahast kasutati sihtotstarbeliselt koolituste läbiviimiseks, kuid osaliselt tasuti haridusosakonna  juhi, peaspetsialisti ning nende lähedaste erakulude  eest. Uurimisandmeil kulutati linna raha majutusele, spaa-külastusele, protseduuridele ja toitlustamisele.
 
Tartu linnavalitsuse haridusosakonna poolt osaühingule endiste haridusosakonna ametnike isiklike kulude katteks tehtud ettemaksust jäi kasutamata üle 2000 euro, mille on koolituskeskus on linnale tagastanud.
 
Aabile ja Karule on esitatud süüdistus selles, et nad tellisid ühest ettevõttest Tartu linnavalitsuse haridusosakonna nimel erinevaid kaupu, sealhulgas tehnikat, raamatuid, kohviube, kuid neid kaupu haridusosakonnale üle ei andnud, vaid jätsid endale. Linnavalitsuse haridusosakonnale esitati tasumiseks juba võltsitud arve-saatelehed, kus oli muudetud ostetud esemete nimekiri.  Osa kuritegelikul teel saadud raha eest omastatud esemetest võeti süüdistatavatelt juba kohtueelse menetluse käigus.
 
Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.
 
 
 
Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341