Eestkostja omastas oma piiratud teovõimega venna raha

Jaga
PrintPDF Jaga

8. jaanuar 2018
                                                                                                                                                 
Pärnu Maakohus mõistis detsembri keskpaigas 36- aastase Viljari süüdi eeskoste teostamise nõuete rikkumises ja arvutikelmuses ning määras karistuseks 1 aasta 6 kuu pikkuse vangistuse.

Kohus ei pööranud mehe karistust täitmisele, kui ta ei pane 2 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab kriminaalhooldaja järelevalve all kontrollnõudeid. Kohus määras, et mees peab käitumiskontrolli ajal heastama kuriteoga tekitatud kahju. Kohus mõistis mehelt välja tsiviilhagi summas 1555,92 eurot.

Perekonnaseaduses sätestab eeskostja kohustuse kaitsta eeskostetava varalisi ja isiklikke õigusi  ning huve. Samuti on eeskostjal kohustus valitseda eeskostetava vara hea eeskostja hoolsusega, seda säilitada ja võimalusel korral suurendada.

Viljarit süüdistati, selles et tema olles 04.10.2011.a määratud oma piiratud teovõimega venna eeskostjaks rikkus eeskostja kohustust, mis seisnes venna vara omastamises. Viljar omades ligipääsu eeskostetava pangakontodele omastas vara saamise eesmärgil 2012- 2017.a  eestkostetava kontodelt 6353,26 eurot.  Viljar võttis teadlikult endale eestkostetava raha või kandis selle kolmandatele isikutele.

Viljar ei esitanud vaatamata kohtupoolsetele korduvatele meeldetuletustele, aprillis 2016.a toimunud trahvimisele ega tema enda korduvatele lubadustele mitmete aastate vältel kohtule eestkostja aruandeid. Vahepealsel ajal hüvitasid Viljari vanemad aga vennalt omastatud raha.

Kuna eeskostja oma kohustust aruannet esitada ikka ei täitnud, oli kohtul võimatu teostada eestkostja tegevuse üle järelvalvet, sh eeskostetava varahoolduse üle. 20.04.2017.a vabastas Pärnu Maakohus Viljari eestkostja ülesannetest ja määras eestkostetavale uue eestkostja. Vaatamata sellele, et Viljar oli teadlik oma eestkoste ameti lõppemisest, sisenes ta ka peale eestkostjaametist vabastamist venna pangakontodele ja omastas venna raha summas 2378 eurot.

Eestkostja tegevuse peale esitas kohus politseile süüteoteate.
Kohtulahendi kuulutamisel on Viljar on hüvitanud vennale tekitatud varalise kahju summas 7175,34 eurot.

Kohus mõistis mehelt välja sundraha ja kaitsetasu kogusummas 805 eurot. 
Kohtuotsus jõustus 04.01.2018.a.
 

Jaanika Lusti
pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
53488890