Eesti kohtunikud osalevad rahvusvahelisel piirüleste perekonnaasjade lahendamise seminaril

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maa- ja ringkonnakohtu kohtunikud osalevad 15.–20. aprillil Ukrainas Kiievi kohtunike assotsiatsiooni korraldataval seminaril, et koos Ukraina, Moldova, Gruusia ja Saksamaa kohtunikega arutada piiriüleste perekonnaasjade lahendamist. Seminaril keskendutakse peresuhte nõrgema osapoole küsimuste ja probleemide käsitlemisele. Muuhulgas käsitletakse nn lapseröövi Haagi konventsiooni kohaldamise praktilisi juhtumeid erinevates riikides.

Tartu maakohtu kohtunik Andrus Miilaste ütles, et rahvusvaheline koostöö piiriüleste perekonnasjade lahendamisel on viimastel aastatel Eesti kohtunike jaoks väga olulise tähtsusega. „Näiteks Tartu maakohtus on aasta jooksul menetluses keskmiselt paarkümmend piiriülest perekonnaasja, milles tuleb rakendada erinevate riikide seadusandlust ja Euroopa õigust. Euroopa Liidu laienemisega on muutunud aktuaalseks piiriülesed perekonna- ja pärimisõiguslikud suhted. Asjade kiirema menetluse huvides on olulise tähtsusega lastega seotud vaidlustega tegelevate korrespondentskohtunike võrgustiku loomine Haagi konventsiooni asjades. Võrgustiku loomise initsiaator on olnud Ukraina kõrgema tsiviilkohtu kohtunik dr. iur. Jelena Jevtušenko. Koostöö tulemusena Arenguabifondiga on kavas välja anda ühine praktilise suunitlusega kogumik eri riikide ülevaadetega,“ ütles Miilaste.

Seminar toimub projekti „Peresuhte nõrgema osapoole kaitse Gruusia, Moldova ja Ukraina kohtutes“ raames. Projekti finantseerib Eesti vabariigi välisministeerium Arenguabifondi kaudu. Projekti elluviija on sel aastal oma 20. sünnipäeva tähistav MTÜ Forum Akademicum. Seminar realiseerub koostöös Kiievi kohtunike assotsiatsiooniga, Ukraina ülemkohtuga, Ukraina kõrgema spetsialiseeritud kohtuga, Kiievi apellatsioonikohtuga, Saksa rahvusvahelise õiguskoostöö fondiga ja Moldova kohtunike koolituskeskusega.

Eelmise aasta novembris toimus sama projekti raames Eesti, Gruusia, Ukraina ja Moldova kohtunike esimene ühisseminar Eestis.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 34
krista.tamm@kohus.ee