Eesti kohtunikud kogunevad aastakoosolekule

Jaga
PrintPDF Jaga

Ülehomme, 13. veebruaril toimuval kohtunike täiskogul on keskseks teemaks kohtunikuks saamise korraldus ja selle muutmise vajadus.

Lähiaastatel seisab kohtusüsteemil ees ulatuslik põlvkonnavahetus, mil pensioniikka jõuab kolmandik kohtunikkonnast. See toob endaga kaasa vajaduse leida kohtutesse arvestataval hulgal kohtunikuametisse sobivaid tugevaid juriste.

Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe sõnul on tegemist kogu kohtusüsteemi tuleviku aspektist väga olulise küsimusega, kuna kohtunikukonkursside ajakulukus ja osades piirkondades vajaliku kvalifikatsiooniga juristide puudumine võib hakata tõsiselt takistama õigusemõistmist.

Pikamäe kinnitusel ei pea kohtusüsteem teiste õiguselukutsetega uute töötajate pärast konkureerides silmas ükskõik millist juristi, vaid üksnes keskmisest kõrgema kvalifikatsiooniga inimesi. Väärt juristide värbamiseks käib aga tihe konkurents ja olemasolevate tingimustega ei ole kohtunikuamet juristkonnas atraktiivne valik.

Riigikohtu esimehe hinnangul tuleb kohtunikukonkursside paremaks õnnestumiseks vältimatult muuta kehtivat kohtute seadust. “Olemasolev seadusandlik kohtunikuks saamise korraldus näib vaikimisi lähtuvat arusaamast, et konkurssidel valitseb kandidaatide üleküllus, samas kui tegelikkus on hoopis vastupidine,“ nendib Pikamäe.
 

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846
www.riigikohus.ee