Arestikambris aset leidnud surmajuhtumi tõttu mõistis kohus PPA-lt välja hüvitise

Jaga
PrintPDF Jaga

Tallinna Halduskohus tegi eile otsuse, millega mõistis Politsei- ja Piirivalveametilt kinnipidamisruumis enesetapu teinud isiku abikaasale välja 10 000 euro suuruse hüvitise mittevaralise kahju eest. Samuti pani kohus Politsei- ja Piirivalveametile kohustuse hüvitada matusekulud.

Eelmise aasta aprillikuus paigutati PPA ühe politseijaoskonna võrekambrisse naine, kes tunni aja jooksul üksi ja järelevalveta jäänuna sooritas enesetapu. Naise abikaasa esitas halduskohtule kaebuse, milles palus hüvitise välja mõistmist varalise ja mittevaralise kahju eest kohtu enda äranägemisel.

Kohus leidis, et naise surm sai võimalikuks politseiasutuse töö halva korralduse tõttu. Samuti politseiametnike halvast ettevalmistusest tingitud tegevusetuse tagajärjel kuna politsei rikkus kohustust korraldada kinnipeetute järelevalve viisil, mis tagab kinnipeetute julgeoleku. Kohus märkis, et kinnipeetute järelevalve korralduses esinesid puudused vaatamata sellele, et õiguskantsler oli varem PPA-l soovitanud selles osas töökorraldust parandada. Kohus leidis, et kinnipeetu üle järelevalvet teostav ametnik peaks olema võimeline märkama psüühilise kriisi ilmselgeid märke, mis antud juhul ka esinesid.

Kohus arutas asja kinniseks kuulutatud menetluses, mistõttu täpsemaid andmeid, sh isikute nimesid, ei avaldata.

Kohtuotsuse võivad menetlusosalised vaidlustada Tallinna Ringkonnakohtus 30 päeva jooksul.

 

Anneli Vilu
pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
628 2731
5346 5095