Algas kohus Leo Kunmani kriminaalasjas

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohtu Põlva kohtumajas algas täna kohtulik uurimine kriminaalasjas, milles Riigiprokuratuursüüdistab Leo Kunmani (61) kelmuses ja kindlustuskelmuse katses ning Janek Kunmani (37) kelmuses ja kaasaaitamises kindlustuskelmuse katsele.

Leo Kunman on Harju maakohtu kohtunik, kelle ametikohustuste täitmine kohtunikuna on peatatud kuni tema suhtes kriminaalmenetluses tehtava lõpplahendi jõustumiseni. 

Leo Kunman esitas kohtuistungi alguses taotluse riigiprokurör Inna Ombleri taandamiseks, kuna viimane töötab kohtueelses menetluses kriminaalsja menetlenud juhtiva riigiprokuröri Lavly Lepa alluvuses. Prokurör Inna Ombler ütles, et tõele ei vasta süüdistatava väide varasema prokuröri taandumise kohta, vaid viimase töösuhe on praegu peatatud ning riigiprokuratuuri süüdistusosakonda juhib praegu juhtiv riigiprokurör Heili Sepp. Kohus jättis taotluse prokuröri taandamiseks rahuldamata, leides, et süüdistatava toodud põhjus ei anna alust kahtluseks prokuröri erapooletuses. Samuti ei ole kohtule esitatud tõendeid, et varasem prokurör oleks kriminaalasjas taandunud või taandatud.

Prokurör andis oma avakõnes ülevaate süüdistusest, milles kumbki süüdistatav ennast süüdi ei tunnistanud.

Süüdistatavate kaitsja vandeadvokaat Alar Urm leidis, et tema kaitsealuste suhtes esitatud süüdistus ei ole põhjendatud.

Kriminaalasja uurimist alustati kohtus kirjalike tõendite uurimisega. Täna pealelõunaks on kohtusse kutsutud esimesed tunnistajad. Ka homsel istungil on kavas kuulata tunnistajate ütlusi.

Süüdistuse järgi esitas L. Kunman 2. juulil 2009 kindlustusfirmale kahjuteate selle kohta, et 29. juunil 2009 toimus tema juhitud sõidukiga KIA Sorento Harjumaal Lagedil liiklusõnnetus. L. Kunman avaldas soovi kindlustushüvitise maksmiseks sõidukit remontinud OÜ-le Tomico, kelle nimel esitas arve J. Kunman. Süüdistuse järgi aga tegelikkuses kõiki arves märgitud remonttöid autole ei teostatud ja süüdistatavad said tasuna remondi eest alusetult varalist kasu summas 17 409 krooni.

Lisaks esitas L. Kunman süüdistuse järgi 11. jaanuaril 2010 kindlustusfirmale kahjuteate selle kohta, et 8. jaanuaril 2010 toimus tema juhitud sõidukiga KIA Sorento Harjumaal Tallinna ringteel liiklusõnnetus. L. Kunman avaldas soovi, et sõiduk remonditaks OÜ-s Tomico ja kindlustushüvitis makstaks nimetatud firmale. J. Kunman esitas OÜ Tomico nimel kindlustusfirmale auto taastamisremondi eelkalkulatsiooni. Süüdistuse järgi aga ei tekkinud sõidukile 8. jaanuari avariiga selliseid vigastusi, mis tinginuks eelkalkulatsioonis nimetatud remonttööde teostamist ja kindlustushüvitise maksmist. Samuti on süüdistuse kohaselt osa eelkalkulatsioonis nimetatud vigastusi tekkinud 2009. aasta juunis toimunud liiklusõnnetuse tagajärjel. Teisena taotletud hüvitist süüdistatavad ei saanud, kuna kindlustusfirmal tekkis kahtlus, et neile on esitatud juhtumi kohta valeandmeid.

Praeguse ajaplaneeringu järgi on kohtuistungid planeeritud 20. oktoobrini ning kui menetlus kulgeb plaanipäraselt, jääb selle aja sisse ka kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamine. 

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee