Tristan Ploom

kohtunik

Kohtunikud

Kohtu esimehe juhtimisvaldkond

Tallinna Halduskohus
Telefon
628 2702
E-post
@email
Info
kohtuistungi sekretär Irma Raik tel 628 2702