Uudised

21. Mai 2018
Viru Maakohus tunnistas täna 65-aastase Sirje Pediuse, 43-aastase Margus Peldese ja OÜ Pandivere Pansion süüdi teise inimese ohtu asetamises tegevusetuks jäädes. Kohus mõistis Sirje Pediusele karistuseks 2 aastat vangistust, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui tema ei pane 3-aastase…
14. Mai 2018
Tartu Halduskohus määras täna Aidu Tuulepark OÜ-le (AT) teist korda trahvi esialgse õiguskaitse määruse rikkumise eest. Nimetatud määrusega keelati AT-l tuulikute ehitamine kuni vaidluse lahendamiseni Aidu tuulepargi ehituslubade õiguspärasuse üle. Taotluse AT trahvimiseks esitas kaitseministeerium…
10. Mai 2018
Tallinna Ringkonnakohus tegi eile otsuse, millega tunnistas Sergei Menkovi teenistusest vabastamise seaduslikuks. Sergei Menkov on endine päästeametnik, kellele Päästeamet määras distsiplinaarkaristuseks teenistusest vabastamise selle eest, et ta postitas 24.02.2016 enda Facebooki kontole samal…
3. Mai 2018
Tallinna Ringkonnakohus jättis tänase otsusega rahuldamata MTÜ Eesti Roheline Liikumine apellatsioonkaebuse ning muutmata Tallinna Halduskohtu otsuse nn Reidi tee vaidluses.
30. aprill 2018
Tartu Maakohus ei vabastanud eelmise reede määrusega Meelis Hansarit (42) tingimisi enne tähtaja lõppemist talle mõistetud vangistusest.Hansar kannab vangistust alaealiste suhtes toime pandud sugulise kire vägivaldse rahuldamise eest. Teda on kriminaalkorras karistatud kahel korral ja mõlemal…
30. aprill 2018
Tartu Maakohus tunnistas täna Tairo Poopuu (22) süüdi 17-aastase neiu vägistamises ja mõrvas ning mõistis talle 15aastase vangistuse.Karistuse kandmise algust arvestatakse tema kahtlustatavana kinnipidamisest, möödunud aasta 11. juunist.
27. aprill 2018
Tartu Maakohtu kinnistusosakond tänab kõiki kinnistute pärijaid, kes on pärast 2016. aasta sügisel meedia vahendusel edastatud palvet end omanikuks registreerinud. Tänu esitatud avaldustele on parandatud kogunisti 7338 kinnistu andmed. Nende kinnistute 2626 pärijat esitasid avaldused pärast esmase…
26. aprill 2018
Pärnu Maakohus mõistis täna 33-aastase mehe süüdi raske tervisekahjustamise tekitamises, kui sellega on põhjustatud oht elule ja mõistis karistuseks 5 aastat vangistust. Lühimenetluse sätete järgi v ähendas kohus karistust ühe kolmandiku võrra ning mõistis karistuseks 3 aastat ja 4 kuud vangistust…
20. aprill 2018
Tartu Ringkonnakohus muutis eilse otsusega Viru Maakohtu otsust 14-aastase Darja tapmises süüdistatava Toomas Semykini (20) kannatanule makstava hüvitise osas. Ringkonnakohus mõistis erinevalt maakohtust Semykinilt kannatanu ehk tapetud tüdruku ema kasuks välja 20 000 eurot mittevaralise kahju…
20. aprill 2018
Ringkonnakohus rahuldas Kirill Kopeikini ja tema kaitsja apellatsioonid ja mõistis nooruki mõrva asemel süüdi provotseeritud tapmises, mõistes talle liitkaristuseks aasta, kaheksa kuud ja neli päeva vangistust.Vale on eile uudisteportaalides ilmunud uudises esitatud väide, et Kirill Kopeikin peksis…
18. aprill 2018
Tallinna Ringkonnakohus rahuldas Riigiprokuratuuri määruskaebuse, mis oli esitatud nn Tallinna Sadama kriminaalasja raames seoses sellega, et Harju Maakohus keeldus kriminaalasja süüdistusakti menetlusse võtmast süüdistusaktis tuvastatud puuduste tõttu. Ringkonnakohus saatis süüdistusakti tagasi…
17. aprill 2018
Tartu Halduskohus otsustas tänase määrusega jätkata menetlust vaidluses Aidu tuulepargi ehituslubade õiguspärasuse üle. Kohus leidis, et Ida-Viru maavanem pöördus kohtu poole tähtaegselt ja protesti menetlemist tuleb jätkata. Taotluse protesti läbi vaatamata jätmiseks või menetluse lõpetamiseks…
16. aprill 2018
Viru Maakohus tunnistas eelmisel nädalal 16-aastase noormehe süüdi kannatanule raske tervisekahjustuse tekitamises ning mõistis talle lühimenetluse sätteid kohaldades karistuseks 2 aasta 8 kuu pikkuse vangistuse. Kuna noormehel oli osaliselt ära kandmata eelmise kohtuotsusega mõistetud karistus ja…
13. aprill 2018
Pärnu Maakohus mõistis täna 49-aastase Toomase süüdi röövimises ja teise inimese tervise kahjustamisega valu tekitanud kehalise väärkohtlemises, kui see on toime pandud lähisuhtes ja korduvalt ning mõistis mehele süüdistuste järgi toime pandud tegude eest liitkaristuseks 5 aastat vangistust. Toomas…
9. aprill 2018
Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas 35-aastast Laurit avaliku korra raskes rikkumises vägivallaga, asja omavolilises kasutamises grupiviisiliselt, ebaseaduslikus vabaduse võtmises ning varguses sissetungimisega. Pärnu Maakohus mõistis täna mehe kõigis episoodides süüdi ning määras liitkaristuseks…
4. aprill 2018
Riigikohus avaldas kohtupraktika analüüsi, milles uuriti, kuidas sisustatakse kohtupraktikas elektroonilise valve kui vahistamise asendustõkendi põhilisi eeldusi: vähendada vahistamisega võrdväärselt kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumise ohtu või ohtu jätkuvalt toime panna kuritegusid.
20. märts 2018
Tallinna Ringkonnakohus tühistas tänase otsusega Harju Maakohtu 30. novembri 2017 otsuse Tõnis Alliku süüditunnistamises, mõistes mehe täielikult õigeks. Marko Kilgi osas jäi maakohtu otsus muutmata. Harju Maakohus varasemas otsuses mõistis Tõnis Alliku süüdi altkäemaksu võtmises (AS Helmes poolt…
20. märts 2018
Täna toimus Viljandi kohtumajas kohtuvaidlus Tairo Poopuu (22) kriminaalasjas 17-aastase neiu vägistamise ja mõrva süüdistuses.Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Marja-Liina Talimaa leidis, et tõendite järgi pani Poopuu süüdistuses kirjeldatud kuriteo toime tahtlikult ja tema süü on suur.…
16. märts 2018
Viru Maakohtu 16.03.2018 määrusega kuulutati välja MTÜ Jalgpalliklubi Sillamäe pankrot.Veebruaris 2018 laekus kohtusse MTÜ Jalgpalliklubi Sillamäe avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Avaldusest nähtub, et võlgnikul on kohustusi võlausaldajate ees kokku summas 251 253 eurot, millest 99 641 eurot on…
15. märts 2018
Viru Maakohus kuulutab välja praktikakonkursi õigusteaduse üliõpilastele, et tutvustada tulevastele juristidele tööd esimese astme kohtus.Praktikale ootame õigusteaduse eriala bakalaureuseõppe 3. aasta ja magistriõppe üliõpilasi ning bakalaureuse- ja magistirõppe lõpetanuid, kes soovivad tutvuda…
15. märts 2018
Viru Maakohus ei vabastanud 14.03.2018 määrusega Assar Paulust tingimisi enne tähtaega elektroonilise järelevalve alla. Riigiprokuratuur ja kaitsjad toetasid vabastamist. Viru Vangla vaidles vabastamisele vastu. Seda muuhulgas põhjusel, et Assar Paulus keeldub vanglas majandustöödel töötamast ja…