Uudised

20. veebruar 2019
Riigikohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi kolmele riigikohtuniku ametikohale tsiviilkolleegiumis. Riigikohtuniku ametikohtadest üks on vaba, üks vabaneb 1. septembrist 2019 ja üks 1. detsembrist 2019. Riigikohtuniku ametikohta taotlev isik peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele,…
20. veebruar 2019
Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas tehti avalikuks täna kohtumäärus, milles kohus asus seisukohale, et käesoleval ajal, mil Assar Paulusel on kandmata rohkem kui kaks aastat temale mõistetud karistusest, ei ole uue kuriteo toimepanemise risk süüdistatava ennetähtaegseks vabastamiseks piisavalt…
18. veebruar 2019
Harju Maakohus kuulutas täna nn "Savisaare protsessina" tuntuks saanud kriminaalasjas kolm kohtumäärust, millega: 1) jäeti rahuldamata Alexander Kofkini kaitsjate taotlus lõpetada menetlus A. Kofkini suhtes seoses mõistliku menetlusaja möödumisega; 2) rahuldati Riigiprokuratuuri taotlus kaasata…
11. veebruar 2019
Tartu Ringkonnakohus, Tartu Maakohus ja Tartu Halduskohus kuulutavad välja praktikakonkursi õigusteaduse üliõpilastele 2019. aasta kevadsemestriks. Praktikale ootame õigusteaduse eriala bakalaureuseõppe kolmanda aasta ja magistriõppe üliõpilasi ning bakalaureuse- ja magistriõppe lõpetanuid, kes…
11. veebruar 2019
Reedel toimunud kohtunike täiskogu otsustas muuta 2004. aastal vastu võetud kohtunike eetikakoodeksit, luues muu hulgas kohtunikkonna sisese eetikanõukogu. Eetikanõukogu on nõuandev kogu, kuhu kohtunikud saavad pöörduda igapäevaelus ja -töös tekkivate eetiliste dilemmade puhul. Kohtunike…
11. veebruar 2019
Esmaspäeval, 11. veebruaril mõistis Harju maakohus riigireetmises ning asutusesisese teabe välisriigile edastamises süüdi kaks meest – Deniss Metsavase (38) ja tema isa Pjotr Volini (65). Kokkuleppemenetluses mõistis kohus Metsavasele karistuseks 15 aastat ja 6 kuud vangistust ning Volinile 6…
8. veebruar 2019
Täna toimub Tartus VSpa hotelli konverentsikeskuses üheksateistkümnes kohtunike iga-aastane täiskogu, mis võtab seekord fookusesse kohtulahendi kui kohtute töö kõige olulisema osa.
4. veebruar 2019
Täna ilmus ringkonnakohtunik Andra Pärsimäe sulest raamatu "Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine" neljas ja täiendatud trükk. Neljandas trükis on varasemale lisandunud üle 200 viite 1. juulist 2016 kuni 1. septembrini 2018 tehtud Riigikohtu lahenditele, mida tsiviilkohtumenetluse seadustiku…
29. jaanuar 2019
Tartu Maakohus tunnistas Aivar Visnapi (55) süüdi mõrvakatses ja kehalises väärkohtlemises ning mõistis talle liitkaristusena kaheksa-aastase vangistuse. Ühe kannatanu suhtes Visnapile esitatud süüdistus mõrvakatses tõendamist ei leidunud. Samuti ei leidnud kehalise väärkohtlemise süüdistuse puhul…
15. jaanuar 2019
Tartu Maakohus mõistis täna Krabi kooli endise direktori Ale Sprenki (53) õpilaste kehalises vääriti kohtlemises õigeks süü tõendamatuse tõttu. Sprenki kriminaalasjas on tõenditeks kannatanute, tunnistajate ja süüdistatava ütlused ning suuresti on tegu nii-öelda sõna sõna vastu olukorraga. Seega…
20. detsember 2018
Tartu Ringkonnakohus jättis täna muutmata Viru Maakohtu 7. juuni otsuse, millega mõisteti kuriteo tuvastamatuse tõttu õigeks Enefit Kaevandused AS, selle peainsener Igor Agutin (53) ja töökeskkonna spetsialist Vladimir Šalašinski (64).Prokuratuur süüdistab neid tegevusetusega töötervishoiu ja -…
18. detsember 2018
Justiitsminister Urmas Reinsalu nimetas Tartu halduskohtu uueks esimeheks senise halduskohtu kohtuniku Sirje Kaljumäe, kes asub ametisse esimesest jaanuarist. "Otsustasin nimetada uueks Tartu halduskohtu esimeheks Sirje Kaljumäe, sest ta on võimekas kohtunik, kel on eri kohtuasutustes erinevatel…
12. detsember 2018
Pärnu Maakohus tunnistas täna Artemij Staritšenkovi, Kajar Viitkini ja Jaan Saadi (Saat) süüdi narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises grupis suure varalise kasu saamise eesmärgil. Kohus mõistis Staritšenkovile karistuseks 9 aastat, Viitkinile 7 aastat ja Saadile 6 aastat 6 kuud…
10. detsember 2018
Kohus jättis 10. detsembri määrusega rahuldamata AS Skinest Energia taotluse peatada esialgse õiguskaitse korras Konkurentsiameti 06.11.2018 otsuse kehtivus ning keelata Enefit Green AS-l ja Nelja Energia AS-l koondumise jõustamine. Kohus tühistas ühtlasi varasema määruse, millega oli kohaldanud…
30. november 2018
Reedel, 30. novembril 2018 avavad Harju Maakohtu esimees Meelis Eerik ja Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi maakohtu vastses kohtumajas ruumi advokaatide jaoks. Uus Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja hakkab valmis saama ja selles on ette nähtud avar puhke- ja tööruum kohtumaja külastavatele…
29. november 2018
Süüdistuse järgi varastasid Tanel Möller ja Jaan Hallikas kaks mootorpaati ning paaditarvikud möödunud aasta suvel Heltermaalt ja sõudepaadi ning selle juurde kuulunud asjad Noarootsist. Lisaks süüdistas prokuratuur Möllerit ebaseadusliku tulirelva ja laskemoona omamises. Eilsel kohtuistungil…
27. november 2018
Pärnu Maakohus tunnistas täna Riivo Liin´i ja MTÜ Sökal süüdi soodustuskelmuses ja mõistis mõlemale rahalise karistuse. Riivo Liinile mõistis kohus rahalise karistuse 800 eurot ja MTÜle 7000 eurot tingimisi ühe aastase katseajaga.
19. november 2018
Pärnu Maakohus kuulutas täna, s.o 19.11.2018 välja AS Saaremaa Laevakompanii pankroti.Avalduse Saaremaa Laevakompanii pankroti väljakuulutamiseks tegi AS Holostovi Kinnisvarahaldus tänavu 1. oktoobril.
8. november 2018
Käesoleva aasta veebruarikuu hilisõhtul leiti Narvas Joala tänaval asuva maja juures 51-aastase mehe vägivallatundemärkidega surnukeha. Täna tunnistati süüdi grupis tapmise toimepanemises seoses pudeli õlu ja 40 eurosendi röövimisega Maksim Jevstifejev (29.a), kellele mõisteti karistuseks 14 aastat…
30. oktoober 2018
Pärnu maakohus tunnistas täna 20-aastase Erki süüdi kanepi ebaseaduslikus kasvatamises. Erkile esitati süüdistus kahe kanepitaime ebaseaduslikus kasvatamises oma magamistoa kapis. Taimede kasvatamine seisnes neile sobilike kasvutingimuste loomises nagu päevavalguslambi paigaldamises, kastmises ja…
24. oktoober 2018
Täna toimunud kohtuistungil kinnitas kohus kokkuleppe, mille kohaselt mõisteti 34-aastasele Taavi Sõnajalale 1 aasta ja 10 kuud vangistust tingimisi. Kohe ärakandmisele kuulub 4 kuud vangistust. Ülejäänud osa karistusest ei pöörata reaalselt täitmisele, kui Taavi Sõnajalg ei pane kahe aasta pikkuse…