Uudised

19. oktoober 2018
Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo avas oma uksed 8. oktoobril ja on avatud kuni selle aasta 1. detsembrini. Vastuvõtt õigusbüroos toimub sel aastal kuuel päeval nädalas: esmaspäevast reedeni kell 16-19 ja laupäeval kell 10-13 Tartus Näituse tn 20, kabinetis 115. Õigusnõu on kõigile soovijatele…
18. oktoober 2018
Pärnu maakohus mõistis eile, so 17.10.2018.a süüdi Vladimir ja tema firma töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramises, kui sellega põhjustati tegevusetusest ja ettevaatamatusest inimesele raske tervisekahjustus.Vladimirile ja tema firmale esitati süüdistus selles, et tema firma juhatuse liikmena…
18. oktoober 2018
Täna ja homme toimub Tallinnas Euroopa kõrgemate halduskohtute ümarlaud, mille keskseks teemaks on õiglane kohtumenetlus. Kohtumisest võtavad osa 25 Euroopa riigi kohtunikud. Kohtumisel arutatakse võimalusi halduskohtumenetluse lihtsustamiseks. Seejuures on oluline silmas pidada, et ei saaks…
18. oktoober 2018
Tallinna Ringkonnakohus, Tartu Ringkonnakohus ja Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts (EAÕS) kuulutavad välja õigusteaduslike üliõpilastööde konkursi, mis on pühendatud ringkonnakohtute asutamise 100 aastapäevale. Konkursi võitjaid tunnustatakse stipendiumitega edasise õppe- ja uurimistöö…
17. oktoober 2018
Tartu Ringkonnakohus jättis tänase otsusega muutmata Tartu Halduskohtu otsuse, millega ei rahuldatud kaebust Tartu linna avaliku rattaringlussüsteemi riigihankele. Lisaks tühistas ringkonnakohus viivitamatult linnale seatud keelu hankelepingu sõlmimiseks. See tähendab, et linn saab nüüd…
15. oktoober 2018
Viru Maakohus mõistis tänase kohtuotsusega tapmises, süütamises ja teise kannatanu kehalises väärkohtlemises süüdi 35-aastase Artjom Golovanovi ning karistas teda 8 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistusega. Sama kohtuotsusega mõistis kohus süütamises süüdi ka 35-aastase Vitaly Ivanovi, keda kohus…
8. oktoober 2018
Tartu Halduskohus jättis täna rahuldamata talupidaja kaebuse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) otsusele, millega vähendati talle väljamakstavat toetust põllumajandusmaal asunud kivikalme hävitamise eest. Kohtuasjas oli vaidlus selle üle, kas kaebaja rikkus toetuse saamise…
2. oktoober 2018
Tartu Halduskohus tühistas eile sotsiaalkindlustusameti (SKA) otsuse, millega ei suunatud sügava liitpuudega 33-aastast naist erihooldusteenuse saamiseks Valga haiglasse.
30. september 2018
Alates esmaspäevast, 1. oktoobrist leiab nädala vältel välimeediast ja kohtumajadest kohtunike soovitusi ning tähelepanekuid, mida pidada silmas keeruliseks muutunud igapäevasituatsioonides. "Sotsiaalkampaania läbiviimise idee sündis sellest, et kohtunikud, kes päevast-päeva lahendavad inimeste…
20. september 2018
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas kuulutati kohtuotsus nn vanglamässu kriminaalasjas. 2015. aasta juunis keeldus hulk Viru vangla kinnipeetavaid neile jagatavast toidust, protestides sel moel vangla määratud toidujagaja vastu, kes oli samuti kinnipeetav, aga süüdistatavate poolt jagatava kriminaalse…
17. september 2018
Pärnu Maakohus mõistis täna Uno Koorti süüdi soodustuskelmuses ja toimingupiirangu rikkumises ning mõistis liitkaristuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust. Kohus jättis vangistuse täitmisele pööramata, kui isik ei pane 2 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Kohus mõistis süüdi ka MTÜ Pärnu…
17. september 2018
Ringkonnakohus tunnistas tänaste otsustega välismaalaste seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks osas, milles see ei näe ette õiguslikku alust tähtajalise elamisloa andmiseks Eesti kodaniku samasoolisele registreeritud kooselupartnerile Eestis perekonnaelu elamiseks. Ringkonnakohus edastas otsuse…
17. september 2018
Kõik huvilised on oodatud Tartu kohtumajja, kus on avatud apellatsioonikohtute 100. aastapäevale pühendatud ajaloonäitus. Näitus tutvustab Eesti vabariigi kohtusüsteemi loomist 1918. aastal, Tartu ringkonnakohtu loomist ja tegevust Eesti vabariigi ajal, kohtute ümberkorraldamist 1940. aastal ning…
12. september 2018
Sel reedel, 14. septembril on Tartu ja Tallinna ringkonnakohtutel kaks olulist tähtpäeva: apellatsioonikohtute loomise 100. ja nende tegevuse taastamise 25. aastapäev.Eesti Vabariigi kohtusüsteem sai alguse Ajutise Valitsuse 18. novembri 1918 määrusega. Moodustati neli rahukogu, mis olid…
29. august 2018
Tartu Ringkonnakohtu tänase otsusega jäi muutmata Tairo Poopuule (22) 17-aastase neiu vägistamise ja mõrva eest mõistetud 15-aastane vangistus. Maakohtu otsuse vaidlustasid ringkonnakohtus nii prokurör kui ka süüdistatava kaitsja. Prokurör taotles Poopuule eluaegse vangistuse mõistmist. Kaitsja…
14. august 2018
Tallinna Ringkonnakohus leidis tänase määrusega, et kriminaalmenetluse lõpetamine Edgar Savisaare osas tema terviseseisundi tõttu on olnud ennatlik. Kohus saatis kriminaalasja tagasi maakohtule kohtumenetluse jätkamiseks.
29. juuni 2018
Tartu Ringkonnakohus jättis täna muutmata Tartu Halduskohtu määruse, millega otsustati jätkata menetlust vaidluses Aidu tuulepargi ehituslubade õiguspärasuse üle. Halduskohus leidis selle aasta aprillis, et Ida-Viru maavanem pöördus kohtu poole tähtaegselt ja protesti menetlemist tuleb jätkata.…
28. juuni 2018
Teisipäeval lõi Pärnus Liu külas 46-aastane joobes mees ametikohustusi täitvat patrullpolitseinikku, kes soovis siseneda talusse, kus väike seltskond alkoholi tarvitades pidu pidas. Löömisega tekitas mees 23-aastasele politseinikule valu, ta peeti kinni kahtlustatavana vägivallas võimuesindaja…
28. juuni 2018
Täna Narva kohtumajas kuulutatud otsusega mõistis Viru Maakohus õigeks Heinari, Dmitri ja Vyacheslavi, keda süüdistati pistise ja altkäemaksu võtmises/-vahendamises seoses sõidueksami sooritamisega. Vyacheslavi ja Dmitrit süüdistati ühes episoodis pistise vahendamises. ARKis, hiljem Maanteeametis…
21. juuni 2018
Pärnu Maakohtusse saabus 16.04.2018 kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale, mille järgi karistati isikut 200 eurose rahatrahviga. Väärteootsuse järgi põhjustas liinibussi nr 14 juht varalise kahjuga liiklusõnnetuse. Bussijuht ei hoidnud vastavalt tee ja ilmastikutingimustele sellist sõidukiirust…
20. juuni 2018
Tartu Maakohus ei vabastanud eilse määrusega riigireetmises süüdi mõistetud Herman Simmi (71) tingimisi enne tähtaja lõppemist talle mõistetud vangistusest. Kohus leidis, et vaatamata mitmetele positiivsetele asjaoludele ei ole Simmi ennetähtaegne vabastamine jätkuvalt võimalik eelkõige toimepandud…