Uudised

22. veebruar 2019
Harju maakohtu kohtunik Andres Suik kirjutab tänases Eesti Rahvusringhäällingu portaalis, miks pole Eesti kui iseseisva riigi kõrgeim kohus Euroopa Kohus. Muuhulgas toob ta esile: "EL-i institutsioonid ei asenda liikmesriikide institutsioone. Kusjuures rahvusvaheliste lepingute prioriteet…
21. veebruar 2019
Pärnu Maakohus tunnistas täna 42-aastase Jevgeni süüdi varguses, korduvalt ja lähisuhtes toime pandud kehalises väärkohtlemises, röövimises, kelmuses grupi poolt, väljapressimises ja tegevusloata finantsteenuse pakkumises ning mõistis liitkaristuseks 6 aastat vangistust. Kohus mõistis Jevgeni…
21. veebruar 2019
Tartu Ringkonnakohus tühistas tänase otsusega Tartu linna üldplaneeringu 2030+ kehtestamise otsuse Ropka silda ja selle ühendusteed puudutavas osas. Sild koos ühendusteega oli planeeritud Natura 2000 võrgustikku kuuluvale Ropka-Ihaste loodus- ja linnualale.
20. veebruar 2019
Riigikohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi kolmele riigikohtuniku ametikohale tsiviilkolleegiumis. Riigikohtuniku ametikohtadest üks on vaba, üks vabaneb 1. septembrist 2019 ja üks 1. detsembrist 2019. Riigikohtuniku ametikohta taotlev isik peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele,…
20. veebruar 2019
Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas tehti avalikuks täna kohtumäärus, milles kohus asus seisukohale, et käesoleval ajal, mil Assar Paulusel on kandmata rohkem kui kaks aastat temale mõistetud karistusest, ei ole uue kuriteo toimepanemise risk süüdistatava ennetähtaegseks vabastamiseks piisavalt…
20. veebruar 2019
Pärnu Maakohus tunnistas täna 45-aastase Heiki süüdi venna tahtlikus tapmises ja mõistis karistuseks 9 aastat vangistust. Heiki peeti kinni pärast teo toimepanemist ning on vahi all alates 02.07.2018. Süüdistuse järgi tulistas Heiki 2. juuli õhtusel ajal Ahaste külas olevas talus oma venda Aivarit…
18. veebruar 2019
Harju Maakohus kuulutas täna nn "Savisaare protsessina" tuntuks saanud kriminaalasjas kolm kohtumäärust, millega: 1) jäeti rahuldamata Alexander Kofkini kaitsjate taotlus lõpetada menetlus A. Kofkini suhtes seoses mõistliku menetlusaja möödumisega; 2) rahuldati Riigiprokuratuuri taotlus kaasata…
11. veebruar 2019
Reedel toimunud kohtunike täiskogu otsustas muuta 2004. aastal vastu võetud kohtunike eetikakoodeksit, luues muu hulgas kohtunikkonna sisese eetikanõukogu. Eetikanõukogu on nõuandev kogu, kuhu kohtunikud saavad pöörduda igapäevaelus ja -töös tekkivate eetiliste dilemmade puhul. Kohtunike…
11. veebruar 2019
Tartu Ringkonnakohus, Tartu Maakohus ja Tartu Halduskohus kuulutavad välja praktikakonkursi õigusteaduse üliõpilastele 2019. aasta kevadsemestriks. Praktikale ootame õigusteaduse eriala bakalaureuseõppe kolmanda aasta ja magistriõppe üliõpilasi ning bakalaureuse- ja magistriõppe lõpetanuid, kes…
11. veebruar 2019
Esmaspäeval, 11. veebruaril mõistis Harju maakohus riigireetmises ning asutusesisese teabe välisriigile edastamises süüdi kaks meest – Deniss Metsavase (38) ja tema isa Pjotr Volini (65). Kokkuleppemenetluses mõistis kohus Metsavasele karistuseks 15 aastat ja 6 kuud vangistust ning Volinile 6…
8. veebruar 2019
Täna toimub Tartus VSpa hotelli konverentsikeskuses üheksateistkümnes kohtunike iga-aastane täiskogu, mis võtab seekord fookusesse kohtulahendi kui kohtute töö kõige olulisema osa.
4. veebruar 2019
Täna ilmus ringkonnakohtunik Andra Pärsimäe sulest raamatu "Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine" neljas ja täiendatud trükk. Neljandas trükis on varasemale lisandunud üle 200 viite 1. juulist 2016 kuni 1. septembrini 2018 tehtud Riigikohtu lahenditele, mida tsiviilkohtumenetluse seadustiku…
29. jaanuar 2019
Tartu Maakohus tunnistas Aivar Visnapi (55) süüdi mõrvakatses ja kehalises väärkohtlemises ning mõistis talle liitkaristusena kaheksa-aastase vangistuse. Ühe kannatanu suhtes Visnapile esitatud süüdistus mõrvakatses tõendamist ei leidunud. Samuti ei leidnud kehalise väärkohtlemise süüdistuse puhul…
15. jaanuar 2019
Tartu Maakohus mõistis täna Krabi kooli endise direktori Ale Sprenki (53) õpilaste kehalises vääriti kohtlemises õigeks süü tõendamatuse tõttu. Sprenki kriminaalasjas on tõenditeks kannatanute, tunnistajate ja süüdistatava ütlused ning suuresti on tegu nii-öelda sõna sõna vastu olukorraga. Seega…
20. detsember 2018
Tartu Ringkonnakohus jättis täna muutmata Viru Maakohtu 7. juuni otsuse, millega mõisteti kuriteo tuvastamatuse tõttu õigeks Enefit Kaevandused AS, selle peainsener Igor Agutin (53) ja töökeskkonna spetsialist Vladimir Šalašinski (64).Prokuratuur süüdistab neid tegevusetusega töötervishoiu ja -…
18. detsember 2018
Justiitsminister Urmas Reinsalu nimetas Tartu halduskohtu uueks esimeheks senise halduskohtu kohtuniku Sirje Kaljumäe, kes asub ametisse esimesest jaanuarist. "Otsustasin nimetada uueks Tartu halduskohtu esimeheks Sirje Kaljumäe, sest ta on võimekas kohtunik, kel on eri kohtuasutustes erinevatel…
12. detsember 2018
Pärnu Maakohus tunnistas täna Artemij Staritšenkovi, Kajar Viitkini ja Jaan Saadi (Saat) süüdi narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises grupis suure varalise kasu saamise eesmärgil. Kohus mõistis Staritšenkovile karistuseks 9 aastat, Viitkinile 7 aastat ja Saadile 6 aastat 6 kuud…
10. detsember 2018
Kohus jättis 10. detsembri määrusega rahuldamata AS Skinest Energia taotluse peatada esialgse õiguskaitse korras Konkurentsiameti 06.11.2018 otsuse kehtivus ning keelata Enefit Green AS-l ja Nelja Energia AS-l koondumise jõustamine. Kohus tühistas ühtlasi varasema määruse, millega oli kohaldanud…
30. november 2018
Reedel, 30. novembril 2018 avavad Harju Maakohtu esimees Meelis Eerik ja Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi maakohtu vastses kohtumajas ruumi advokaatide jaoks. Uus Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja hakkab valmis saama ja selles on ette nähtud avar puhke- ja tööruum kohtumaja külastavatele…
29. november 2018
Süüdistuse järgi varastasid Tanel Möller ja Jaan Hallikas kaks mootorpaati ning paaditarvikud möödunud aasta suvel Heltermaalt ja sõudepaadi ning selle juurde kuulunud asjad Noarootsist. Lisaks süüdistas prokuratuur Möllerit ebaseadusliku tulirelva ja laskemoona omamises. Eilsel kohtuistungil…
27. november 2018
Pärnu Maakohus tunnistas täna Riivo Liin´i ja MTÜ Sökal süüdi soodustuskelmuses ja mõistis mõlemale rahalise karistuse. Riivo Liinile mõistis kohus rahalise karistuse 800 eurot ja MTÜle 7000 eurot tingimisi ühe aastase katseajaga.