Uudised

4. september 2019
Kohus mõistis Tartu Ülikoolilt Martin Halliku kasuks hüvitisena välja 90 568 eurot Tartu maakohus rahuldas osaliselt Tartu Ülikooli raamatukogu endise direktor Martin Halliku hagi Tartu Ülikooli vastu töövaidluses ja mõistis ülikoolilt Halliku kasuks välja hüvitise 90 568 eurot. Kohus tuvastas, et…
30. august 2019
Kärdla sadama kohtuasi jõudis lõpule Pärnu Maakohus kuulutas täna nn Kärdla sadama protsessi viimaste süüaluste suhtes kohtuotsuse. Süüdistuses oli Raigo Sahtelile, Urmas Varrisele, Seller Hulgi OÜ-le süüks arvatud rahapesu toimepanemist grupis ja suures ulatuses, Tanel Malk´u ja Faasion OÜ-d…
14. august 2019
Täna tunnistas Pärnu Maakohus süüdi meesterahva, kellel oli alkoholijoove ning samuti puudus isikul mootorsõiduki juhtimisõigus, mis oli äravõetud eelneva karistusena ning mootorsõiduk oli kehtestatud korras ümber registreerimata, läbimata oli korraline tehnoülevaatus ning puudus liikluskindlustus…
2. juuli 2019
Kohus mõistis Narva ilusalongis oma abikaasa mõrvanud mehele 18-aastase vangistuse Viru Maakohus mõistis tänase otsusega Sergei Golubevi (43) süüdi oma naise tapmises piinaval ja julmal viisil, määrates talle karistuseks 18 aasta pikkuse vangistuse.
20. juuni 2019
Kohus mõistis lapse raha omastamise eest emale üldkasulikku tööd Pärnu Maakohus mõistis 48- aastase naise süüdi oma tütre vara omastamises ja mõistis karistuseks 90 tundi üldkasulikku tööd. Töö tegemise ajaks määras kohus 6 kuud, mil naine on allutatud ka kriminaalhooldaja järelevalvele.
12. juuni 2019
Kohus mõistis piinamise ja tapmise eest pika vangistuse Harju Maakohus tunnistas täna 45-aastase Urmase süüdi piinaval viisil tapmises, vägistamises, kehalises väärkohtlemises, vabaduse võtmises, avalikus varguses ja avaliku korra raskes rikkumises ning mõistis liitkaristuseks 20 aastat vangistust.
5. juuni 2019
Viru Maakohtu Narva kohtumajas kuulutati teisipäeval kohtuotsus, millega Narva endine linnavolikogu liige Aleksei Voronov mõisteti süüdi ulatuslikus korruptsioonis, riigihangete korraldamise nõuete rikkumises ning korduvas suures ulatuses altkäemaksu küsimises ja võtmises.
31. Mai 2019
Neljapäeval Rakvere kohtumajas kuulutatud määruses asus kohus seisukohale, et Vahur Ruut (19) tuleb vanglast tingimisi ennetähtaegselt vabastada. Mai alguses toimunud kohtuistungil, kus Ruudu ennetähtaegset vabastamist arutati, ei esitatud vangla ega prokuratuuri poolt ühtegi tõsiseltvõetavat…
22. Mai 2019
Pärnu Maakohus mõistis täna Pärnu linnavoliniku Ago Kalmeri õigeks altkäemaksu küsimise katses. Seoses sellega jättis kohus A. Kalmeri põhjendatud kulutused kohtumenetlusele kogusummas ca 16 700€ riigi kanda.
8. Mai 2019
29.aprillil kuulutatud määrusega jättis Tartu Halduskohus läbi vaatamata Ida-Viru maavanema protesti Aidu tuulepargi ehituslubade tühistamiseks. Kohus tühistas esialgse õiguskaitse meetmed, millega Aidu Tuulepark OÜ-l keelati ehitada ehituslubades nimetatud elektrituulikuid. Määrus ei ole jõustunud.
8. Mai 2019
Tallinna Halduskohus jättis 3. mail kuulutatud otsusega Sig Sauer Inc. kaebuse rahuldamata. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus soovis raamlepinguga hankida Eesti kaitseväele uusi automaattulirelvi, mille jaoks avaldati 3. juulil 2017 hanketeade 5,56 mm ja 7,62 mm automaattulirelvade hankimiseks.…
25. märts 2019
Tartu Maakohus mõistis Tartu endise abilinnapea Artjom Suvorovi (30) korduvas altkäemaksu võtmises, altkäemaksu küsimises ja kelmuse katses õigeks süü tõendamatuse tõttu. Samuti mõistis kohus õigeks Kaido Sirge (38) ja Ivan Zayatsi (68) neile esitatud altkäemaksu andmise süüdistuses.
19. märts 2019
Täna kuulutati Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas kohtuotsus, kus mõisteti süüdi Janek Kronberg ebaseadusliku raie paragrahvi alusel.Mees tegutses 2013. aasta kevadel ja suvel Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Vao külas, kus pani toime puude ebaseadusliku raie, olles ebaseadusliku raie keskseks…
19. märts 2019
Kohus tunnistas Jaak Tammeka süüdi karistusseadustiku (KarS) § 422 lg 1 järgi liiklusnõuete rikkumise eest, mille tagajärjel üks inimene hukkus ja teine sai eluohtlikke vigastusi.Kohus tuvastas, et J. Tammeka juhtis sõidukit joobeseisundis ja ületas lubatud suurimat sõidukiirust, mistõttu põhjustas…
18. märts 2019
Pärnu Maakohus tühistas oma tänases otsuses PPA Lääne prefektuuri tehtud rahatrahvi Pärnu Haigla autoparklas toimunud liiklusõnnetuse suhtes.
8. märts 2019
Tartu Maakohus kuulutas täna välja Põlvamaal Vastse-Kuuste alevikus asuva Ühistu Eesti Lihatööstuse (EL) pankroti. ELi pankrotihalduriks on määratud vandeadvokaat Karin Antsov ja võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 29. märtsil Jõgeva kohtumajas.
25. veebruar 2019
Tartu Ringkonnakohus jättis tänase otsusega muutmata Tartu Maakohtu otsuse AS-i Tartu Mill, Leonid Dulubi ja Priit Saare õigeksmõistmises maksukuriteos. Samas tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse aga selles osas, millega Dulub ja Saar olid tunnistatud süüdi kuulumises kuritegelikku ühendusse.…
22. veebruar 2019
Harju maakohtu kohtunik Andres Suik kirjutab tänases Eesti Rahvusringhäällingu portaalis, miks pole Eesti kui iseseisva riigi kõrgeim kohus Euroopa Kohus. Muuhulgas toob ta esile: "EL-i institutsioonid ei asenda liikmesriikide institutsioone. Kusjuures rahvusvaheliste lepingute prioriteet…
21. veebruar 2019
Tartu Ringkonnakohus tühistas tänase otsusega Tartu linna üldplaneeringu 2030+ kehtestamise otsuse Ropka silda ja selle ühendusteed puudutavas osas. Sild koos ühendusteega oli planeeritud Natura 2000 võrgustikku kuuluvale Ropka-Ihaste loodus- ja linnualale.
21. veebruar 2019
Pärnu Maakohus tunnistas täna 42-aastase Jevgeni süüdi varguses, korduvalt ja lähisuhtes toime pandud kehalises väärkohtlemises, röövimises, kelmuses grupi poolt, väljapressimises ja tegevusloata finantsteenuse pakkumises ning mõistis liitkaristuseks 6 aastat vangistust. Kohus mõistis Jevgeni…
20. veebruar 2019
Pärnu Maakohus tunnistas täna 45-aastase Heiki süüdi venna tahtlikus tapmises ja mõistis karistuseks 9 aastat vangistust. Heiki peeti kinni pärast teo toimepanemist ning on vahi all alates 02.07.2018. Süüdistuse järgi tulistas Heiki 2. juuli õhtusel ajal Ahaste külas olevas talus oma venda Aivarit…