Uudised

17. september 2018
Ringkonnakohus tunnistas tänaste otsustega välismaalaste seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks osas, milles see ei näe ette õiguslikku alust tähtajalise elamisloa andmiseks Eesti kodaniku samasoolisele registreeritud kooselupartnerile Eestis perekonnaelu elamiseks. Ringkonnakohus edastas otsuse…
17. september 2018
Kõik huvilised on oodatud Tartu kohtumajja, kus on avatud apellatsioonikohtute 100. aastapäevale pühendatud ajaloonäitus. Näitus tutvustab Eesti vabariigi kohtusüsteemi loomist 1918. aastal, Tartu ringkonnakohtu loomist ja tegevust Eesti vabariigi ajal, kohtute ümberkorraldamist 1940. aastal ning…
17. september 2018
Pärnu Maakohus mõistis täna Uno Koorti süüdi soodustuskelmuses ja toimingupiirangu rikkumises ning mõistis liitkaristuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust. Kohus jättis vangistuse täitmisele pööramata, kui isik ei pane 2 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Kohus mõistis süüdi ka MTÜ Pärnu…
12. september 2018
Sel reedel, 14. septembril on Tartu ja Tallinna ringkonnakohtutel kaks olulist tähtpäeva: apellatsioonikohtute loomise 100. ja nende tegevuse taastamise 25. aastapäev.Eesti Vabariigi kohtusüsteem sai alguse Ajutise Valitsuse 18. novembri 1918 määrusega. Moodustati neli rahukogu, mis olid…
29. august 2018
Tartu Ringkonnakohtu tänase otsusega jäi muutmata Tairo Poopuule (22) 17-aastase neiu vägistamise ja mõrva eest mõistetud 15-aastane vangistus. Maakohtu otsuse vaidlustasid ringkonnakohtus nii prokurör kui ka süüdistatava kaitsja. Prokurör taotles Poopuule eluaegse vangistuse mõistmist. Kaitsja…
14. august 2018
Tallinna Ringkonnakohus leidis tänase määrusega, et kriminaalmenetluse lõpetamine Edgar Savisaare osas tema terviseseisundi tõttu on olnud ennatlik. Kohus saatis kriminaalasja tagasi maakohtule kohtumenetluse jätkamiseks.
29. juuni 2018
Tartu Ringkonnakohus jättis täna muutmata Tartu Halduskohtu määruse, millega otsustati jätkata menetlust vaidluses Aidu tuulepargi ehituslubade õiguspärasuse üle. Halduskohus leidis selle aasta aprillis, et Ida-Viru maavanem pöördus kohtu poole tähtaegselt ja protesti menetlemist tuleb jätkata.…
28. juuni 2018
Teisipäeval lõi Pärnus Liu külas 46-aastane joobes mees ametikohustusi täitvat patrullpolitseinikku, kes soovis siseneda talusse, kus väike seltskond alkoholi tarvitades pidu pidas. Löömisega tekitas mees 23-aastasele politseinikule valu, ta peeti kinni kahtlustatavana vägivallas võimuesindaja…
28. juuni 2018
Täna Narva kohtumajas kuulutatud otsusega mõistis Viru Maakohus õigeks Heinari, Dmitri ja Vyacheslavi, keda süüdistati pistise ja altkäemaksu võtmises/-vahendamises seoses sõidueksami sooritamisega. Vyacheslavi ja Dmitrit süüdistati ühes episoodis pistise vahendamises. ARKis, hiljem Maanteeametis…
21. juuni 2018
Pärnu Maakohtusse saabus 16.04.2018 kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale, mille järgi karistati isikut 200 eurose rahatrahviga. Väärteootsuse järgi põhjustas liinibussi nr 14 juht varalise kahjuga liiklusõnnetuse. Bussijuht ei hoidnud vastavalt tee ja ilmastikutingimustele sellist sõidukiirust…
20. juuni 2018
Tartu Maakohus ei vabastanud eilse määrusega riigireetmises süüdi mõistetud Herman Simmi (71) tingimisi enne tähtaja lõppemist talle mõistetud vangistusest. Kohus leidis, et vaatamata mitmetele positiivsetele asjaoludele ei ole Simmi ennetähtaegne vabastamine jätkuvalt võimalik eelkõige toimepandud…
13. juuni 2018
PDF 13. juuni 2018Järjekordne kohtute aastaraamat võtab vaatluse alla selle, kuidas suhestuvad Eesti ja Euroopa Liidu õigus. Lisaks leiab raamatust ülevaate 2017. aasta menetlusstatistikast ja Riigikohtu olulisemast praktikast.
13. juuni 2018
Tartu linn vaidlustas Vabariigi Valitsuse 12.05.2017 korralduse, millega otsustati algatada Viljandi ja Tartu maakonnas riigi eriplaneering puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning eriplaneeringu keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks. Tallinna Halduskohus…
7. juuni 2018
Viru Maakohus mõistis täna 53-aastase Igor Agutini, 63-aastase Vladimir Šalašinski ja Enefit Kaevandused AS õigeks tegevusetuks jäädes töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramises, kui sellega on ettevaatamatusest põhjustatud inimese surm. Kohus mõistis kõik süüdistatavad õigeks kuriteo…
7. juuni 2018
Viru Maakohus ei vabastanud 07.06.2018 määrusega Märt Ringmaad vangistusest tingimisi enne tähtaega. Kohus, tutvunud asja materjalidega ja ära kuulanud menetlusosalised, leidis, et süüdimõistetu ei kuulu vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamisele. Kohtu hinnangul annab kuriteo toimepanemise…
6. juuni 2018
Värske Euroopa justiitssüsteemide võrdlustabel Justice Scoreboard 2018 kinnitab, et Eesti kohtusüsteem on endiselt Euroopa üks tõhusamaid. Kohtuasjade lahendamise kiiruses oleme 28 riigi arvestuses teisel kohal ning digitaalse ja sotsiaalmeedia suhtluse osas esimesed.
5. juuni 2018
President Kersti Kaljulaid nimetas 5. juunil ametisse ühe halduskohtuniku ja neli maakohtu kohtunikku. Selle aasta augustis asuvad kohtunikuteenistusse Alan Biin, Elina Elkind, Kristiina Kask, Tristan Ploom ja Laura-Liis Sarapuu.Alan Biin asub teenistusse Harju Maakohtusse 1. augustil 2018. Enne…
30. Mai 2018
Harju Maakohus mõistis täna 53-aastase naise talle esitatud süüdistuses KarS § 113 lg 1 järgi õigeks ja vabastas ta kohtusaalis vahi alt.
28. Mai 2018
Harju Maakohus tunnistas täna süüdi Kristjan Oolo, Rein Kilgi, Kaie Raigi ja Neeme Raigi juriidilisest isikust juhtorgani liikmena võlgniku vara põhjendamatus kinkimises, millega põhjustati võlgniku maksejõuetus.Kohus mõistis Kristjan Oolole rahalise karistuse 150 päevamäära ulatuses (4479 eurot),…
25. Mai 2018
Selle aasta 1. jaanuaril sai Häirekeskus teate Reiu sillalt vette hüpanud mehest, mis osutus valeks. Juhtunu organiseerinud 27-aastase ja 39-aastase mehe ning 53-aastase naise suhtes alustati väärteomenetlust. Pärnu Maakohus tunnistas tänase otsusega kõik osalised süüdi valeväljakutse tegemises…
21. Mai 2018
Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium tühistas täna Tartu Maakohtu otsuse, millega Tartu endine vallavanem Aivar Soop (57) tunnistati süüdi korruptsioonivastase seaduse rikkumises ja Tartu vallale kuuluva kütuse omastamises. Ringkonnakohus mõistis Aivar Soobi kõigis talle esitatud süüdistustes…