Uudised

9. oktoober 2019
Riigiprokuratuurist saabunud teabe kohaselt on Lõuna Prefektuuri politseiametnike poolt 06.10.2019.a liiklusjärelevalve käigus peatatud Tartu Maakohtu kohtunik Heiki Kolk, kellel tuvastati tõendusliku alkomeetriga joobe mõõtmisel alkoholijoove. Tegemist on joobega, mille eest on võimalik võtta…
30. september 2019
Õigusemõistmise nädalal toimuvad Tallinnas ja Tartus vestlusringidega õigusteemalised filmiõhtud
28. september 2019
Esmaspäeval algab üle-eestiline õigusemõistmise nädal (30. september – 04. oktoober). Järjekorras juba seitsmes õigusemõistmise nädal vaatleb õigusemõistmise olemust ja kohtute igapäevatööd inimeste õiguste kaitsmisel. Õigusemõistmise nädal annab sel aastal kohtute töö selgitamise ülesande…
20. september 2019
Halduskohus: kolme sagedusloa andmine 5G võrkude rajamiseks oli mõistlik kompromisslahendus Sageduslubade väljastamine 5G võrkude rajamiseks on nõutav Euroopa Liidu õiguse järgi ning EL liikmesriigid peavad 31. detsembriks 2020 lubama sagedusala 3400 – 3800 MHz kasutamise maapealsete süsteemide…
11. september 2019
Kohus lõpetas aegumise tõttu Lemberi ja Rosmanniga seotud kriminaalasja osaliselt Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas endisele Tartu abilinnapeale Kajar Lemberile, ehitusettevõtja Jaago Roosmannile ja veel kuuele inimesele ning kaheksale äriühingule süüdistused soodustuskelmuses. Lemberit…
5. september 2019
Kohus tunnistas Keskerakonna süüdi suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises Harju maakohus tunnistas MTÜ Eesti Keskerakond kokkuleppemenetluses süüdi suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises ja mõistis selle eest 275 000 euro suuruse rahalise karistuse. Sellest karistusest kuulub…
4. september 2019
Kohus mõistis Tartu Ülikoolilt Martin Halliku kasuks hüvitisena välja 90 568 eurot Tartu maakohus rahuldas osaliselt Tartu Ülikooli raamatukogu endise direktor Martin Halliku hagi Tartu Ülikooli vastu töövaidluses ja mõistis ülikoolilt Halliku kasuks välja hüvitise 90 568 eurot. Kohus tuvastas, et…
30. august 2019
Kärdla sadama kohtuasi jõudis lõpule Pärnu Maakohus kuulutas täna nn Kärdla sadama protsessi viimaste süüaluste suhtes kohtuotsuse. Süüdistuses oli Raigo Sahtelile, Urmas Varrisele, Seller Hulgi OÜ-le süüks arvatud rahapesu toimepanemist grupis ja suures ulatuses, Tanel Malk´u ja Faasion OÜ-d…
14. august 2019
Täna tunnistas Pärnu Maakohus süüdi meesterahva, kellel oli alkoholijoove ning samuti puudus isikul mootorsõiduki juhtimisõigus, mis oli äravõetud eelneva karistusena ning mootorsõiduk oli kehtestatud korras ümber registreerimata, läbimata oli korraline tehnoülevaatus ning puudus liikluskindlustus…
2. juuli 2019
Kohus mõistis Narva ilusalongis oma abikaasa mõrvanud mehele 18-aastase vangistuse Viru Maakohus mõistis tänase otsusega Sergei Golubevi (43) süüdi oma naise tapmises piinaval ja julmal viisil, määrates talle karistuseks 18 aasta pikkuse vangistuse.
20. juuni 2019
Kohus mõistis lapse raha omastamise eest emale üldkasulikku tööd Pärnu Maakohus mõistis 48- aastase naise süüdi oma tütre vara omastamises ja mõistis karistuseks 90 tundi üldkasulikku tööd. Töö tegemise ajaks määras kohus 6 kuud, mil naine on allutatud ka kriminaalhooldaja järelevalvele.
12. juuni 2019
Kohus mõistis piinamise ja tapmise eest pika vangistuse Harju Maakohus tunnistas täna 45-aastase Urmase süüdi piinaval viisil tapmises, vägistamises, kehalises väärkohtlemises, vabaduse võtmises, avalikus varguses ja avaliku korra raskes rikkumises ning mõistis liitkaristuseks 20 aastat vangistust.
5. juuni 2019
Viru Maakohtu Narva kohtumajas kuulutati teisipäeval kohtuotsus, millega Narva endine linnavolikogu liige Aleksei Voronov mõisteti süüdi ulatuslikus korruptsioonis, riigihangete korraldamise nõuete rikkumises ning korduvas suures ulatuses altkäemaksu küsimises ja võtmises.
31. Mai 2019
Neljapäeval Rakvere kohtumajas kuulutatud määruses asus kohus seisukohale, et Vahur Ruut (19) tuleb vanglast tingimisi ennetähtaegselt vabastada. Mai alguses toimunud kohtuistungil, kus Ruudu ennetähtaegset vabastamist arutati, ei esitatud vangla ega prokuratuuri poolt ühtegi tõsiseltvõetavat…
22. Mai 2019
Pärnu Maakohus mõistis täna Pärnu linnavoliniku Ago Kalmeri õigeks altkäemaksu küsimise katses. Seoses sellega jättis kohus A. Kalmeri põhjendatud kulutused kohtumenetlusele kogusummas ca 16 700€ riigi kanda.
8. Mai 2019
29.aprillil kuulutatud määrusega jättis Tartu Halduskohus läbi vaatamata Ida-Viru maavanema protesti Aidu tuulepargi ehituslubade tühistamiseks. Kohus tühistas esialgse õiguskaitse meetmed, millega Aidu Tuulepark OÜ-l keelati ehitada ehituslubades nimetatud elektrituulikuid. Määrus ei ole jõustunud.
8. Mai 2019
Tallinna Halduskohus jättis 3. mail kuulutatud otsusega Sig Sauer Inc. kaebuse rahuldamata. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus soovis raamlepinguga hankida Eesti kaitseväele uusi automaattulirelvi, mille jaoks avaldati 3. juulil 2017 hanketeade 5,56 mm ja 7,62 mm automaattulirelvade hankimiseks.…
25. märts 2019
Tartu Maakohus mõistis Tartu endise abilinnapea Artjom Suvorovi (30) korduvas altkäemaksu võtmises, altkäemaksu küsimises ja kelmuse katses õigeks süü tõendamatuse tõttu. Samuti mõistis kohus õigeks Kaido Sirge (38) ja Ivan Zayatsi (68) neile esitatud altkäemaksu andmise süüdistuses.
19. märts 2019
Kohus tunnistas Jaak Tammeka süüdi karistusseadustiku (KarS) § 422 lg 1 järgi liiklusnõuete rikkumise eest, mille tagajärjel üks inimene hukkus ja teine sai eluohtlikke vigastusi.Kohus tuvastas, et J. Tammeka juhtis sõidukit joobeseisundis ja ületas lubatud suurimat sõidukiirust, mistõttu põhjustas…
19. märts 2019
Täna kuulutati Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas kohtuotsus, kus mõisteti süüdi Janek Kronberg ebaseadusliku raie paragrahvi alusel.Mees tegutses 2013. aasta kevadel ja suvel Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Vao külas, kus pani toime puude ebaseadusliku raie, olles ebaseadusliku raie keskseks…
18. märts 2019
Pärnu Maakohus tühistas oma tänases otsuses PPA Lääne prefektuuri tehtud rahatrahvi Pärnu Haigla autoparklas toimunud liiklusõnnetuse suhtes.