Uudised

14. Mai 2012
Tartu ringkonnakohus tühistas tänase määrusega osaliselt Viru maakohtu selle aasta 16. veebruari otsuse Rakvere linnapea Andres Jaadla (47) süüdistuses korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise eest.
10. Mai 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Nikolai Sokolovi (19), Edgari (17) süüdi röövmõrvas, mõistes neile karistuseks vastavalt 12 aasta ja 8 aasta pikkused vangistused. Noormeestega koos kohtu all olnud Elina (16) ja Jevgenia (17) tunnistas kohus süüdi mõrvale kaasaaitamises ja mõistis Elinale karistuseks…
9. Mai 2012
Jõustus Tartu maakohtu otsus, milles tuvastati 2008. aastal kiirlaenufirma ja eraisiku vahel sõlmitud lepingus laenajat ebamõistlikult kahjustav ja seetõttu tühine viivisemäär 0,5% kalendripäevas ehk 182,5% aastas.
8. Mai 2012
Pärnu Maakohus kuulutas täna kohtuotsuse resolutiivosa, millega mõisteti süüdi Jüri Pilt (43), Rainer Künnapuu (39) ja Kaido Must (39), keda süüdistati Lääne Prefektuuri teenistuses olles altkäemaksu võtmises. Pilti süüdistati ka altkäemaksu vahendamises ning ametisaladuse hoidmise kohustuse…
26. aprill 2012
Tartu maakohus tunnistas kokkuleppemenetluses üheksa isikut vanuses 15–23 süüdi vargustes, vargusekatsetes ning süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara hoidmises ja turustamises. Üks isik tunnistati süüdi ka ähvardamises ja kehalises väärkohtlemises. Neli süüdistatavat on alaealised.…
26. aprill 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Indrek Põdra (33) süüdi korduvas altkäemaksu nõudmises ja võtmises suures ulatuses, mõistes talle lõplikuks karistuseks 4aastase vangistuse ning temalt mõisteti süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks riigituludesse 178 358 eurot. Karistuse algust…
30. märts 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Ivo Parbuse (52) süüdi korduvas pistise nõudmises ja võtmises suures ulatuses, mõistes talle lõplikuks karistuseks 2 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse. Ivo Parbus mõisteti õigeks ühes kuriteoepisoodis s.o 23.05.- 04.12.2008 toimepandud OÜ Woody ja AS Järvevana…
28. märts 2012
Tartu maakohtu tänase otsusega tunnistati Ingvar Parm (22) ja Argo Laul (40) kokkuleppemenetluses süüdi eelmise aasta oktoobris Võrus kuldehete röövi toimepanemises. Laul tunnistati lisaks süüdi ka narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises.Parmule mõisteti kolme aasta ja kuue kuu pikkune…
28. märts 2012
Eelmisel nädalal jõustus Tartu maakohtu otsus, millega jäeti rahuldamata panga hagi eraisiku vastu 5571,19 euro väljamõistmiseks. Kohus leidis, et pank rikkus krediidiasutuste seaduses sätestatud vastutustundliku laenamise põhimõtet.
22. märts 2012
Tartu maakohus tunnistas kokkuleppemenetluses endise Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Boris Goldmani (58) süüdi omastamises ning süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamises ja hoidmises. Sama otsusega tunnistati endine Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor Jevgenia…
19. märts 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Sergei Železnõi (29) süüdi piinaval viisil ja omakasu motiivil toime pandud kahe inimese mõrvas, mõistes talle karistuseks 20 aasta pikkuse vangistuse.Süüdimõistetu karistusaja algus on tema kinnipidamise päev s.o 19. juuli 2011.Železnõilt mõisteti välja 31,30 eurot…
15. märts 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Juri Danilišeni (26) süüdi kahe inimese mõrvas, mõistes talle liitkaristuseks 17 aasta 1 kuu ja 28 päeva pikkuse vangistuse. Danilišenile mõrva eest mõistetud 17aastasele vangistusele liideti tema varasem ühe kuu ja 28 päeva pikkune ärakandmata karistus.Süüdimõistetu…
14. märts 2012
Tartu ringkonnakohus jättis täna muutmata Tartu maakohtu eelmise aasta 20. oktoobri otsuse, mllega mõisteti Leo Kunman (61) ja Janek Kunman (37) süüteokoosseisu puudumise tõttu neile esitatud kelmusesüüdistuses õigeks. Samuti mõistis maakohus tõendamatuse tõttu L. Kunmani õigeks kindlustuskelmuse…
7. märts 2012
Tartu halduskohus tühistas täna Otepää vallavolikogu 23. novembri 2011 otsuse, mille kohaselt peaks Pühajärve põhikool (PPK) lõpetama tegevuse selle aasta 31. augustist.Koos PPK tegevuse lõpetamisega otsustas vallavolikogu sama põhikooli 1.–3. kooliastme liitmise Otepää gümnaasiumiga ja…
7. märts 2012
Tartu ringkonnakohus jättis põhiosas muutmata Tartu maakohtu 25. oktoobri otsuse haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) infosüsteemide talituse juhataja Jaanus Christoffel (35) kriminaalasjas, muutes seda vaid süüdistatavalt väljamõistetavate kohtukulude osas.Maakohus mõistis Christoffeli kuriteo…
29. veebruar 2012
Tartu maakohus tunnistas Viktor Kabanovi (29) ja Andrei Karanetsi (25) süüdi mõrvas ja vargustes.Kabanovile mõisteti karistuseks 20aastane vangistus ja Karanetsile 17aastane vangistus.Menetluskulude katteks peavad mõlemad süüdistatavad tasuma 7369,5 eurot.
28. veebruar 2012
Tartu ringkonnakohus peatas tänase määrusega Pühajärve põhikooli tegevuse lõpetamise selle aasta 31. augustist ning sama põhikooli 1.–3. kooliastme liitmise Otepää gümnaasiumiga ja lasteaiarühma liitmise Otepää lasteaiaga.Nimetatud tegevused otsustas Otepää vallavolikogu eelmise aasta 23. novembril…
8. veebruar 2012
Tartu ringkonnakohus jättis täna muutmata Tartu maakohtu 7. oktoobri 2011 otsuse, millega tunnistati August Burkevitš (59) süüdi kahe inimese julmas mõrvas omakasu motiivil, röövimises, kehalises väärkohtlemises ja varguses ning mõisteti talle liitkaristuseks eluaegne vangistus.
8. veebruar 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Viktor Sestakovi (56), Rajesh Dharmendra Sewbarani (42), Juri Porotikovi (43) ja Dmytro (50) süüdi suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikus veos grupi poolt ja suure varalise kasu saamise eesmärgil ja narkootilise aine üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi…
8. veebruar 2012
Harju Maakohus tunnistas täna Ain Tali (53) süüdi tapmises, väljapressimise katses, süüteoga saadud vara omandamises, hoidmises ja turustamises ning tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises, Andres Rebase (44) süüdi väljapressimise katses ja Kaimar Maalepa (45) süüdi süüteoga saadud vara…
7. veebruar 2012
Eile jõustunud Tartu ringkonnakohtu määrusega jäeti muutmata Tartu maakohtu määrus, millega otsustati vastavalt rahvusvahelise lapseröövi konventsioonile* teise vanema nõusolekuta Itaaliast Eestisse toodud lapse tagastamise endisesse elukohariiki.Eri riikide kodakondsust omavate lapsevanemate puhul…