Uudised

23. märts 2023
Tartu Maakohus tunnistas tänase kohtuotsusega süüdi Allain Karuse valimisvabaduse rikkumises 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel ning vedelkütuse ebaseaduslikus käitlemises. Karistuseks mõistis kohus Allain Karusele ja A. Karuse AS-ile rahalise karistuse.
22. märts 2023
Harju Maakohus tegi täna lahendi, millega lõpetas Clyde Kulli kriminaalasja menetlemise otstarbekuse kaalutlusel. Prokuratuur süüdistas C. Kulli ametiisikuna omastamises ja kelmuses. Mõlemad Kullile etteheidetavad teod olid seotud rahaliste vahendite väärkasutusega perioodil 16.02.2016 kuni 21.01.…
16. märts 2023
Viru Maakohus mõistis täna Jõhvi kohtumajas peetud istungil süüdi Inge Pullati laiba rüvetamises ja mõrvas ning mõistis talle liitkaristuseks 16 aastat vangistust. Aivo Vološini tunnistas kohus süüdi kehalises väärkohtlemises, laibarüvetamises ja mõrvas ning mõistis talle liitkaristuseks 7 aastat…
14. märts 2023
Viru Maakohus mõistis täna, 14. märtsil Rakvere kohtumajas peetud istungil Oksana Holostova süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises, mille tagajärjel tekkis oht elule ja surm, ning mõistis karistuseks üheksa aastat vangistust, mille hulka arvestati eelvangistuses viibitud aeg kaks kuud 17 päeva.
20. veebruar 2023
Tartu Ringkonnakohus tühistas täna, 20. veebruaril Viru Maakohtu määruse, millega Romeo Kalda vabastati tingimisi eluaegse vangistuse kandmiselt. Kohus leidis, et Romeo Kaldast lähtuvate ohutegurite elimineerimine on keeruline ega ole vabastamiseks piisavalt madal.
2. veebruar 2023
Alates eilsest, 1. veebruarist on kohtutes kasutusel uued eestkostja aruande vormid. Senise ühe vormi asemel peab eestkostja valima, kas täita vorm täisealise või alaealise eestkostetava kohta. Kõige suuremaks muudatuseks uutes vormides on eestkostja ülesannete täitmise kirjeldamise osa, mis…
1. veebruar 2023
Viru Maakohus tunnistas 1. veebruaril Rakvere kohtumajas peetud istungil süüdi kolm AS-i Hoolekandeteenused Lille Kodu endist tegevusjuhendajat. Anu Aleksejev (36a), Liina Ots-Lass (27a) ja Kätlin Männik (29a) tunnistati süüdi kehalises väärkohtlemises. Anu Aleksejevile mõistis kohus ühe aasta ja…
19. detsember 2022
Tallinna Ringkonnakohus jättis tänase otsusega muutmata Sergei Seredenkole mõistetud 5 aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse. Ringkonnakohus leidis, et maakohtu poolt mõistetud karistus vastab täielikult S. Seredenko süü suurusele ning selle vähendamiseks puudub alus.
14. detsember 2022
Tartu Maakohus mõistis täna, 14. detsembril õigeks Tartu endise abilinnapea Kajar Lemberi, keda prokuratuur süüdistas suures ulatuses toimingupiirangute rikkumises ja altkäemaksu võtmises.
3. november 2022
Tartu Ringkonnakohus tühistas 3. novembril Viru Maakohtu määruse, millega kahtlustatav Nikolai Ossipenko jäeti vahi alla võtmata. Ringkonnakohtu hinnangul on N. Ossipenko vahi alla võtmine vältimatult vajalik.
27. oktoober 2022
Viru Maakohtu Narva kohtumajas peetud tänasel istungil mõistis kohus Sergei Gorlatši süüdi valimisvabaduse rikkumises ning mõistis talle karistuseks ühe aasta ja kaheksa kuud vangistust, millest kohe kuulub ärakandmisele üks kuu vangistust.
29. september 2022
3.–9. oktoobrini toimub iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja õigusemõistmist inimestele lähemale tuua. Sel aastal on keskseks ideeks tutvustada halduskohtupidamist, millega inimene võib kokku puutuda kogu elukaare jooksul. Nädala fookuses on…
20. september 2022
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja tänase määrusega otsustas kohus vabastada Romeo Kalda (48a) temale Harju Maakohtu 24.05.2010 otsusega mõistetud karistuse kandmisest tingimisi elektroonilise valve kohaldamisega tähtajaga kaksteist kuud. Kohus määras Kaldale katseaja tähtajaga kümme aastat ja allutas…
9. september 2022
Eile ja täna toimunud kohtute haldamise nõukoja (KHN) istungil arutati esimese ja teise astme kohtutele 2023. aastaks planeeritud eelarvet. Ühtlasi tegi KHN Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule pöördumise, milles rõhutatakse, et kohtute valdkonnas on kaks eelarveprioriteeti, millega palutakse…
8. september 2022
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja tänase otsusega tunnistas kohus Tõnu Alamaa (32a) süüdi altkäemaksu pakkumises ja määras talle rahalise karistuse 70 miinimumpäevamäära, mis on 700 eurot. Karistuse hulka arvati eelvangistuses viibitud kaks päeva, millele vastab rahaline karistus kuus päevamäära ehk 60…
31. august 2022
Alates homsest, 1. septembrist on Eestis esimest korda perelepitusteenus kättesaadav riiklikult juhitud tasuta teenusena.
11. august 2022
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas mõisteti täna karistus Raili Sepale, kes möödunud aasta kevadel ründas noaga Võhma linnas kahte last. Kohus mõistis naisele karistuseks 10 aastat vanglakaristust.
6. juuli 2022
Viru Maakohus tunnistas täna Jõhvi kohtumajas peetud kohtuistungil Inga Voronina (29a) süüdi varguste, röövimise ja mõrva eest ning mõistis talle liitkaristusena 16 aastat vangistust, mille hulka arvestati tema eelvangistuses viibitud neli päeva. Samuti mõistis Viru Maakohus Inga Voroninalt välja…
14. juuni 2022
Tartu Ringkonnakohus ei rahuldanud MTÜ Loodusvõlu kaebust vaidlustamaks Narva-Jõesuu linnavalitsuse otsust, millega anti ehitusluba õlitehase püstitamiseks.
14. juuni 2022
Tallinna Ringkonnakohus tühistas AS-i Eesti Ekspress ja kahe ajakirjaniku rahatrahvid, mis olid määratud prokuratuuri loata kriminaalmenetluse asjaolusid sisaldanud artikli avaldamise eest.