Uudised

13. aprill 2022
Justiitsminister kuulutas välja konkursi 11 kohtunikukohale – kuus neist Harju Maakohtusse (neli süüteovaldkonda, kaks tsiviili), üks Pärnu Maakohtusse (süüteovaldkond), kolm Tartu Maakohtusse (üks süüteovaldkonda, kaks tsiviili) ja üks Tallinna Halduskohtusse. Kandideerimistähtaeg on 11. mai.
24. märts 2022
Tartu Maakohus mõistis täna, 24. märtsil õigeks Matti Maimetsa, keda prokuratuur süüdistas kahes ametialases kuriteos. Matti Maimetsa süüdistati karistusseadustiku (KarS) § 294 lg 2 p-de 1,2 ja § 3001 lg 2 järgi kahe ametialase kuriteo toimepanemises. Süüdistusest tulenevalt tuli kohtul esmalt…
24. märts 2022
Aasta alguses tööd alustanud I ja II astme kohtute ühine infotelefon 620 0100 on katseaja läbinud ja alates sellest nädalast on tegemist peamise numbriga, mille kaudu kohtutega ühendust võtta. „Infotelefoni kõige olulisem eesmärk on see, et lahendada menetlusosaliste ja teiste pöördujate küsimusi…
28. veebruar 2022
Riigikohus asus seisukohale, et kui kaebaja soovib saada haldusasjast võrsunud vaidluse puhul riigi õigusabi EIK-i (Euroopa Inimõiguste Kohus) pöördumiseks, siis tuleb tal esitada taotlus haldus-, mitte maakohtule.
23. veebruar 2022
Harju Maakohus menetles Margus Linnamäe hagi Siim Kallase vastu ebaõigete andmete ümberlükkamise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõudes. Kohus jättis täna kuulutatud otsusega hagi rahuldamata.
22. veebruar 2022
Tartu Ringkonnakohus jättis muutmata Viru Maakohtu otsuse, millega mõisteti õigeks kehalises väärkohtlemises süüdistatud Marti Kuusik. Kohtule esitatud tõendite alusel ei olnud võimalik tõestada, et M. Kuusik kuriteo toime pani. Marti Kuusikut süüdistati oma endisele abikaasale tervisekahjustuse…
7. veebruar 2022
Alates jaanuarist on I ja II astme kohtutel ühine infotelefon - 620 0100. Kuni veebruari lõpuni jäävad paralleelselt toimima ka praegused infotelefoni numbrid. „Infotelefoni kõige olulisem eesmärk on see, et lahendada menetlusosaliste ja teiste pöördujate küsimusi ja muresid operatiivselt, neid…
31. jaanuar 2022
Halduskohus: distantsõpe ei ole koolis viibimise keeld
27. jaanuar 2022
Pärnu Maakohus tunnistas täna Toomas Reimo (46) süüdi mootorsõiduki joobeseisundis juhtimises, kolmes kehalises väärkohtlemises ja mõrvakatses ning mõistis talle liitkaristuseks 18 aastat vangistust. Kohus rahuldas kannatanute tsiviilhagid kogusummas ca 13 000 eurot.
27. jaanuar 2022
Tartu Ringkonnakohus jättis rahuldamata võlgnik Oliver Kruuda kaebuse tema kohta käiva pankrotimääruse vaidlustamiseks. Kohus leidis, et O. Kruuda põhihuvide kese asub Eestis, vaatamata tema Iirimaal viibimisele.
26. jaanuar 2022
Tallinna Ringkonnakohus jättis teisele autole otsa sõitnud Isa Khalilovi (21) süüdistuses otsuse muutmata ning temale mõistetud 10-aastane reaalne vangistus jäi kehtima. Ringkonnakohus täpsustas vaid liiklusnorme, mida Isa Khalilov rikkus. Vjatšeslav Kalašnikovi (30) süüdi tunnistamise osas…
26. jaanuar 2022
Tallinna Ringkonnakohus muutis Pärnu Maakohtu süüdimõistvat otsust karistust puudutavas osas, mõistes Mikk Tarrastele (33) 20-aastase vangistuse asemel eluaegse vangistuse.
20. jaanuar 2022
Viru Maakohus mõistis täna Jõhvi kohtumajas peetud istungil süüdi kolm meest laiba rüvetamises. Amir Mukhametshafikov’ile mõistis kohus karistuseks seitse kuud vangistust, mille hulka arvati eelvangistuses viibitud kolm päeva. Igor Konovalov’ile ja Viktor Vinogradov’ile mõistis kohus karistuseks…
3. detsember 2021
Tallinna Ringkonnakohus otsustas sellel nädalal tehtud mitmetes lahendites, et koroonapiirangute vaidlustes kohtusse pöördujad esialgset õiguskaitset ei saa.
30. november 2021
Äsja läbi viidud institutsioonide usaldusväärsuse uuring näitas, et Eesti kohtuid usaldab 71 protsenti vastanutest. Varasemate uuringutega võrreldes on tõus olnud märkimisväärne. Eelmisel aastal usaldas kohtuid 63 protsenti vastanutest, nelja varasema uuringu tulemused on jäänud kõik 60 ja 63…
16. november 2021
Covid-19 viiruse levik Eestis on väga kõrgel tasemel, seega peame endiselt hoidma tervist ja tegema kõik, et vältida viiruse levikut kohtunike, kohtuteenistujate, menetlusosaliste ja teiste õigusemõistmisega seotud inimeste seas. Palume, et kohtumajja tuleksid ainult terved, haigustunnusteta…
12. november 2021
Enamikes Tallinna üldhariduskoolides toimus 4.-8. klassi laste õpe 01.-05.11.2021 ja 08.-12.11.2021 distantsõppena. Põhjuseks oli koroonaviiruse COVID-19 leviku piiramine. Tallinna Halduskohus kohaldas täna kolmes kohtuasjas kaebajate suhtes esialgset õiguskaitset, keelates edaspidi distantsõppe…
4. november 2021
Tallinna Halduskohtule on esitatud neli kaebust Tallinna üldhariduskoolide 4.-8. klassi laste distantsõppele suunamise kohta. Kaebuste ühine väide on, et distantsõppele suunamiseks puudus õiguslik alus, sest Terviseamet ei ole vastavat otsust koolide osas teinud. Kaebajad esitasid koos kaebusega…
2. november 2021
Homme, 3.novembril algab menetlusosaliste rahulolu uuring, mis kestab 21. novembrini. Küsitluse eesmärk on välja selgitada, mida arvavad kohtute tööst nii prokurörid ja advokaadid, aga ka kohtulahendi saanud mitteprofessionaalsed menetlusosalised. Uuringust tulenev info on väärtuslik teave, mida…
3. oktoober 2021
4.–10. oktoobrini toimub iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja õigusemõistmist inimestele lähemale tuua. Sel aastal on põhitähelepanu all laste ja peredega seotud vaidlused ning võlaprobleemid, mis puudutavad Eestis igal aastal kümneid…
28. september 2021
Andres Reinartile (36) esitati süüdistus üldohtlikul viisil kolme inimese tapmises, kui ta põhjustas joobeseisundis autot juhtides 2020. aasta jaanuaris kahe auto kokkupõrke. Õnnetuses sai surma kolm ja raskeid kehavigastusi üks inimene. Pärnu Maakohus 31. märtsi 2021 otsusega tunnistas Andres…