Uudised

14. jaanuar 2020
Edgar Savisaarega seotud kohtumenetlus sai 14. jaanuaril esimese kohtuastme lahendi, milles Kalev Kallo tunnistati süüdi altkäemaksu võtmisele ja andmisele kaasa aitamises ja altkäemaksu vahendamises. Talle mõistetud 1 aasta ja 6 kuu pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Kalev Kallo ei pane…
3. jaanuar 2020
Tallinna Halduskohtule esitas kaebuse lapsevanem, kelle lapsele ei määratud tema poolt taotletud elukohajärgset kooli. Lapsevanem soovis, et lapse elukohajärgseks kooliks oleks Gustav Adolfi Gümnaasium, kuid Tallinna linn määras kooliks Kalamaja Põhikooli, arvestusega, et see on lapse elukohale…
13. detsember 2019
Pärnu Maakohus tunnistas süüdi alaealise noormehe, kes tänavu suvel lõi 13-aastast poissi põhjustades sellega ohu tema elule ja surma. Kohus mõistis alaealisele noormehe karistuseks 8 aastat vangistust. Lühimenetluse sätete järgi vähendas kohus karistust mõistes noormehele karistuseks 5 aastat ja 4…
5. detsember 2019
"Õigust mõistab ainult kohus." (Põhiseadus, § 146) PRESSITEADE Tartu Maakohus 5. detsember 2019 Tartu Maakohus otsustas 5. detsembril 2019. a tehtud kohtumäärusega vabastada Herman Simm temale Harju Maakohtu 25. veebruari 2009.a otsusega mõistetud karistuse kandmiselt tingimisi enne tähtaega.
3. detsember 2019
Tallinna Halduskohus leidis menetlusosaliste seisukohti esialgse õiguskaitse kohaldamise osas analüüsides, et M. V. Wooli suhtes tehtud VTA ettekirjutuse täitmise peatamine täies ulatuses ei ole põhjendatud. Kohus rahuldas M.V Wooli taotluse vaid osas, mis puudutab M.V.Wooli lattu sisse ostetud…
27. november 2019
Viru Maakohus jättis tänase kohtumäärusega rahuldamata kinnipeetava Märt Ringmaa (81) kaitsja vandeadvokaadi abi Raiko Paasi taotluse vabastada kinnipeetav karistuse kandmisest parandamatu haiguse tõttu.
26. november 2019
Justiitsminister kujundab ebaõiget ettekujutust Harju Maakohtu tööst Reedel, 22. novembril kohtus Harju Maakohtu esimees Meelis Eerik justiitsminister Raivo Aegiga, kellega arutati ministeeriumi koostatud statistika põhjal kohtu koormust ja suuremahulisi kriminaalasju. Kohtumise tulemusena teavitas…
14. november 2019
Kohus tunnistas endise suusatreeneri süüdi dopingu kasutamisele kallutamises Harju maakohus tunnistas endise suusatreeneri Mati Alaveri (65) kokkuleppemenetluses süüdi dopingu tarvitamisele kallutamises. Kohus mõistis Alaverile ühe aasta pikkuse tingimisi vangistuse ühe aasta ja kuue kuu pikkuse…
12. november 2019
Kohus mõistis Signe Lahteini surma põhjustanud mehele karistuse Tartu Maakohus tunnistas täna Türgi Vabariigi kodaniku süüdi liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumises ettevaatamatusest, millega põhjustas Signe Lahteini surma. Kohus mõistis mehele karistuseks 2 aastat vangistust, mille jättis…
31. oktoober 2019
Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse Mary Krossi kriminaalasjas Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse lõpetada kriminaalmenetlus Mary Krossi suhtes tema süüdistuses valeütluste andmises, kuna süü ei ole suur, tegemist on teise astme kuriteoga, kriminaalasjas puudub kannatanu ja puudub ka avalik huvi…
28. oktoober 2019
Prokuratuur esitas Tartu Ringkonnakohtule apellatsiooni Tartu Maakohtu 25.03.2019.a otsusele, millega mõisteti õigeks A. Suvorov ja I. Zayats, ning palus apellatsioonis mõlemad süüdi tunnistada. Ringkonnakohus käsitles apellatsiooniväiteid matkijaga seotud süüdistuses, A. Suvorovi süüdistust…
24. oktoober 2019
Kohus kohustas Vabariigi Valitsust võtma seisukoht Estonia huku täiendava uurimise taotluse osas Tallinna Halduskohus tegi täna otsuse Estonial hukkunud ohvrite lähedaste kaebuses, kus paluti Eesti riigil algatada laeva huku osas uus uurimine. Kohus leidis, et Vabariigi Valitsus ei ole lähedaste…
24. oktoober 2019
Tartu Maakohus mõistis rusikalöögiga pereisa tapnud noormehe 6 aastaks vangi
24. oktoober 2019
Ringkonnakohus määras oma naistuttava mõrvanud mehele 18-aastase vangistuse Tallinna Ringkonnakohus tegi täna otsuse Urmas Einroosi (45) kriminaalasjas mõistes talle 18-aastase vangistuse. Ringkonnakohus muutis osaliselt maakohtu otsust, korrigeerides tegude kvalifikatsiooni, mis tingis mõistetud…
15. oktoober 2019
Ringkonnakohus mõistis Pärnu linnavoliniku altkäemaksu küsimises süüdi Tallinna Ringkonnakohus tunnistas 14. oktoobri 2019 otsusega Pärnu Linnavolikogu liikme Ago Kalmeri süüdi altkäemaksu küsimises. Karistuseks mõisteti A. Kalmerile vangistus kaks aastat, mis jäi täielikult täitmisele pööramata,…
9. oktoober 2019
Riigiprokuratuurist saabunud teabe kohaselt on Lõuna Prefektuuri politseiametnike poolt 06.10.2019.a liiklusjärelevalve käigus peatatud Tartu Maakohtu kohtunik Heiki Kolk, kellel tuvastati tõendusliku alkomeetriga joobe mõõtmisel alkoholijoove. Tegemist on joobega, mille eest on võimalik võtta…
30. september 2019
Õigusemõistmise nädalal toimuvad Tallinnas ja Tartus vestlusringidega õigusteemalised filmiõhtud
28. september 2019
Esmaspäeval algab üle-eestiline õigusemõistmise nädal (30. september – 04. oktoober). Järjekorras juba seitsmes õigusemõistmise nädal vaatleb õigusemõistmise olemust ja kohtute igapäevatööd inimeste õiguste kaitsmisel. Õigusemõistmise nädal annab sel aastal kohtute töö selgitamise ülesande…
20. september 2019
Halduskohus: kolme sagedusloa andmine 5G võrkude rajamiseks oli mõistlik kompromisslahendus Sageduslubade väljastamine 5G võrkude rajamiseks on nõutav Euroopa Liidu õiguse järgi ning EL liikmesriigid peavad 31. detsembriks 2020 lubama sagedusala 3400 – 3800 MHz kasutamise maapealsete süsteemide…
11. september 2019
Kohus lõpetas aegumise tõttu Lemberi ja Rosmanniga seotud kriminaalasja osaliselt Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas endisele Tartu abilinnapeale Kajar Lemberile, ehitusettevõtja Jaago Roosmannile ja veel kuuele inimesele ning kaheksale äriühingule süüdistused soodustuskelmuses. Lemberit…
5. september 2019
Kohus tunnistas Keskerakonna süüdi suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises Harju maakohus tunnistas MTÜ Eesti Keskerakond kokkuleppemenetluses süüdi suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises ja mõistis selle eest 275 000 euro suuruse rahalise karistuse. Sellest karistusest kuulub…