Uudised

20. jaanuar 2022
Viru Maakohus mõistis täna Jõhvi kohtumajas peetud istungil süüdi kolm meest laiba rüvetamises. Amir Mukhametshafikov’ile mõistis kohus karistuseks seitse kuud vangistust, mille hulka arvati eelvangistuses viibitud kolm päeva. Igor Konovalov’ile ja Viktor Vinogradov’ile mõistis kohus karistuseks…
3. detsember 2021
Tallinna Ringkonnakohus otsustas sellel nädalal tehtud mitmetes lahendites, et koroonapiirangute vaidlustes kohtusse pöördujad esialgset õiguskaitset ei saa.
30. november 2021
Äsja läbi viidud institutsioonide usaldusväärsuse uuring näitas, et Eesti kohtuid usaldab 71 protsenti vastanutest. Varasemate uuringutega võrreldes on tõus olnud märkimisväärne. Eelmisel aastal usaldas kohtuid 63 protsenti vastanutest, nelja varasema uuringu tulemused on jäänud kõik 60 ja 63…
16. november 2021
Covid-19 viiruse levik Eestis on väga kõrgel tasemel, seega peame endiselt hoidma tervist ja tegema kõik, et vältida viiruse levikut kohtunike, kohtuteenistujate, menetlusosaliste ja teiste õigusemõistmisega seotud inimeste seas. Palume, et kohtumajja tuleksid ainult terved, haigustunnusteta…
12. november 2021
Enamikes Tallinna üldhariduskoolides toimus 4.-8. klassi laste õpe 01.-05.11.2021 ja 08.-12.11.2021 distantsõppena. Põhjuseks oli koroonaviiruse COVID-19 leviku piiramine. Tallinna Halduskohus kohaldas täna kolmes kohtuasjas kaebajate suhtes esialgset õiguskaitset, keelates edaspidi distantsõppe…
4. november 2021
Tallinna Halduskohtule on esitatud neli kaebust Tallinna üldhariduskoolide 4.-8. klassi laste distantsõppele suunamise kohta. Kaebuste ühine väide on, et distantsõppele suunamiseks puudus õiguslik alus, sest Terviseamet ei ole vastavat otsust koolide osas teinud. Kaebajad esitasid koos kaebusega…
2. november 2021
Homme, 3.novembril algab menetlusosaliste rahulolu uuring, mis kestab 21. novembrini. Küsitluse eesmärk on välja selgitada, mida arvavad kohtute tööst nii prokurörid ja advokaadid, aga ka kohtulahendi saanud mitteprofessionaalsed menetlusosalised. Uuringust tulenev info on väärtuslik teave, mida…
3. oktoober 2021
4.–10. oktoobrini toimub iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja õigusemõistmist inimestele lähemale tuua. Sel aastal on põhitähelepanu all laste ja peredega seotud vaidlused ning võlaprobleemid, mis puudutavad Eestis igal aastal kümneid…
28. september 2021
Andres Reinartile (36) esitati süüdistus üldohtlikul viisil kolme inimese tapmises, kui ta põhjustas joobeseisundis autot juhtides 2020. aasta jaanuaris kahe auto kokkupõrke. Õnnetuses sai surma kolm ja raskeid kehavigastusi üks inimene. Pärnu Maakohus 31. märtsi 2021 otsusega tunnistas Andres…
28. september 2021
Tartu Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas, millega Tartu endine abilinnapea Valvo Semilarski mõisteti süüdi toimingupiirangute rikkumises kahe kinnistu enampakkumismüügile suunamisega. Ülejäänud osas jättis kohus otsuse muutmata. Kohus leidis, et Valvo Semilarski otsuseid kahe Tartus…
14. september 2021
Tartu Ringkonnakohus tühistas täna, 14. septembril Viru Maakohtu 30. juuni 2020. a otsuse osas, millega Niina Neglason mõisteti õigeks toimingupiirangu rikkumises. Apellatsioonikohus tegi selles osas süüdimõistva otsuse ja määras rahalise karistuse. „Niina Neglason pani teadvalt toime õigushüve…
14. september 2021
Harju Maakohus mõistis täna õigeks kaks Wiru Uks Tallinn OÜ töötajat teise inimese surma põhjustamisega ettevaatamatusest, mis oli toime pandud tegevusetusega.
16. juuli 2021
Tartu Ringkonnakohus rahuldas tänase, 16. juulil tehtud määrusega Enefit Power AS-i taotluse esialgse õiguskaitse määruse tühistamiseks, millega oli varem peatanud ENEFIT 282 Õlitehase ehitusloa kehtivuse kuni asjas kohtulahendi jõustumiseni.
15. juuli 2021
13.07.2020 esitas Ihaste Elanike Liit Tartu Halduskohtule kaebuse Tartu Linnavolikogu otsusega kehtestatud Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3a detailplaneeringu tühistamiseks. Kaebaja leidis, et detailplaneeringu menetluses on oluliselt rikutud menetlusnõudeid, eelkõige seoses üldsuse kaasamisega…
9. juuli 2021
Eile avaldatud õigusemõistmise võrdlustabelis „Justice Scoreboard 2021“ asub Eesti kohtusüsteem tõhususes ja menetluste kiiruses jätkuvalt Euroopa Liidu riikide eesotsas. Kokkuvõttes asub Eesti esimeses astmes tsiviil-ja haldusasjade lahendamiseks kuluva aja võrdluses kolmandal kohal, eespool on…
7. juuli 2021
Harju Maakohtu esimees Astrid Asi esitas 29. aprillil Tallinna ja Tartu ringkonnakohtute esimeestele taotluse osade Harju Maakohtusse laekuvate tsiviilasjade suunamiseks teistesse maakohtutesse. Kohtute seaduse kohaselt võivad ringkonnakohtute esimehed maa- või halduskohtu esimehe taotlusel oma…
10. juuni 2021
Tallinna Ringkonnakohus tegi täna lahendi, millega jättis Harju Maakohtu 30. novembri 2020 otsuse Peeter Helme süüdistusasjas muutmata ja kaitsja apellatsiooni rahuldamata.
4. juuni 2021
Tartu Halduskohus jättis täna MTÜ Loodusvõlu kaebuse rahuldamata ja tühistas esialgse õiguskaitse vaidlustatud ehitusloa korralduse kehtivuse peatamise kohta, kohus jättis rahuldamata kaebaja taotlused jätta arvestamata eksperdihinnangutega ning kaebuse muutmiseks ja täiendamiseks tuvastamisnõudega.
28. Mai 2021
Viru Maakohus mõistis täna Rakvere kohtumajas peetud istungil Marti Kuusiku kehalises väärkohtlemises õigeks ning tunnistas õigusvastaseks Viru Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Ene Timmi jälitustoimingu loa. Kohus, hinnanud kõiki tõendeid, leidis, et süüdistatava Marti Kuusiku süü temale…
24. Mai 2021
Harju Maakohus tunnistas täna 21-aastase Isa ja 30-aastase Vjatšeslavi süüdi ning mõistis neile karistuseks vastavalt 10 aastat ja 3 aastat reaalset vangistust.
20. Mai 2021
Pärnu Maakohus tunnistas täna Mikk Tarraste (33) süüdi üldohtlikul viisil, teise süüteo varjamise eesmärgil toime pandud kahe inimese mõrvas ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises ning mõistis talle liitkaristuseks 20 aastat vangistust. Lisakaristusena võttis kohus mehelt ära relva ja laskemoona…