Uudised

27. aprill 2023
Täna andsid Tartu Maakohtu üldkogu ees vande uueks ametiajaks valitud rahvakohtunikud, kes järgmise nelja aasta jooksul osalevad õigusemõistmises. Kokku volitati Tartu Maakohtu tööpiirkonda 160 rahvakohtunikku. „Rahvakohtunikena panustate õigusemõistmisesse ning annate sellele lisaks juriidilisele…
24. aprill 2023
Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas täna peetud istungil tunnistati Aleksander Fokin ja Aap Vels süüdi puude ja põõsaste ebaseaduslikule raiele kaasaaitamises. Aleksander Fokinile mõistis kohus karistuseks neli kuud vangistust. Mõistetud karistust suurendati Viru Maakohtu 08.09.2021 otsusega nr 1-20-…
21. aprill 2023
Tartu Halduskohus jättis rahuldamata mittetulundusühingu Päästame Tartu Keskpargi kaebuse, millega kaebaja soovis Tartu linna üldplaneeringu tühistamist osas, mis määrab Tartu kesklinna pargi ala (Vanemuise tn 1) maakasutuse juhtotstarbe ning võimaldab selle osalist hoonestamist.
6. aprill 2023
Tallinna Sadama kriminaalasja arutamine hakkab algusest peale, kuna kohtukoosseisu kuulunud rahvakohtunik Peeter Kaasik esitas taotluse tervisliku seisundi tõttu ametist vabastamiseks. Kohus otsustas pärast olukorraga tutvumist taotluse rahuldada, kuivõrd tegemist on tervisliku seisundiga, mis ei…
6. aprill 2023
Täna, 6. aprillil mõistis Pärnu Maakohus Paide kohtumajas toimunud istungil endisele Koeru Hooldekeskuse tegevusjuhendaja Talvistele tahtevastaste sugulise iseloomuga tegude eest erihooldusteenusel olevate klientide suhtes kolme-aastase vangistuse. Lühimenetluses kolmandiku võrra karistust…
28. märts 2023
Täna, 28. märtsil kuulutas Pärnu Maakohus süüdi Pärnu politseijaoskonna patrullpolitseinik Robertas Požela võimuliialdamises ja seadusliku aluseta isikult vabaduse võtmises ning mõistis liitkaristuseks kahe-aastase vangistuse kahe-aastase katseajaga.
23. märts 2023
Tartu Maakohus tunnistas tänase kohtuotsusega süüdi Allain Karuse valimisvabaduse rikkumises 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel ning vedelkütuse ebaseaduslikus käitlemises. Karistuseks mõistis kohus Allain Karusele ja A. Karuse AS-ile rahalise karistuse.
22. märts 2023
Harju Maakohus tegi täna lahendi, millega lõpetas Clyde Kulli kriminaalasja menetlemise otstarbekuse kaalutlusel. Prokuratuur süüdistas C. Kulli ametiisikuna omastamises ja kelmuses. Mõlemad Kullile etteheidetavad teod olid seotud rahaliste vahendite väärkasutusega perioodil 16.02.2016 kuni 21.01.…
16. märts 2023
Viru Maakohus mõistis täna Jõhvi kohtumajas peetud istungil süüdi Inge Pullati laiba rüvetamises ja mõrvas ning mõistis talle liitkaristuseks 16 aastat vangistust. Aivo Vološini tunnistas kohus süüdi kehalises väärkohtlemises, laibarüvetamises ja mõrvas ning mõistis talle liitkaristuseks 7 aastat…
14. märts 2023
Viru Maakohus mõistis täna, 14. märtsil Rakvere kohtumajas peetud istungil Oksana Holostova süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises, mille tagajärjel tekkis oht elule ja surm, ning mõistis karistuseks üheksa aastat vangistust, mille hulka arvestati eelvangistuses viibitud aeg kaks kuud 17 päeva.
20. veebruar 2023
Tartu Ringkonnakohus tühistas täna, 20. veebruaril Viru Maakohtu määruse, millega Romeo Kalda vabastati tingimisi eluaegse vangistuse kandmiselt. Kohus leidis, et Romeo Kaldast lähtuvate ohutegurite elimineerimine on keeruline ega ole vabastamiseks piisavalt madal.
2. veebruar 2023
Alates eilsest, 1. veebruarist on kohtutes kasutusel uued eestkostja aruande vormid. Senise ühe vormi asemel peab eestkostja valima, kas täita vorm täisealise või alaealise eestkostetava kohta. Kõige suuremaks muudatuseks uutes vormides on eestkostja ülesannete täitmise kirjeldamise osa, mis…
1. veebruar 2023
Viru Maakohus tunnistas 1. veebruaril Rakvere kohtumajas peetud istungil süüdi kolm AS-i Hoolekandeteenused Lille Kodu endist tegevusjuhendajat. Anu Aleksejev (36a), Liina Ots-Lass (27a) ja Kätlin Männik (29a) tunnistati süüdi kehalises väärkohtlemises. Anu Aleksejevile mõistis kohus ühe aasta ja…
19. detsember 2022
Tallinna Ringkonnakohus jättis tänase otsusega muutmata Sergei Seredenkole mõistetud 5 aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse. Ringkonnakohus leidis, et maakohtu poolt mõistetud karistus vastab täielikult S. Seredenko süü suurusele ning selle vähendamiseks puudub alus.
14. detsember 2022
Tartu Maakohus mõistis täna, 14. detsembril õigeks Tartu endise abilinnapea Kajar Lemberi, keda prokuratuur süüdistas suures ulatuses toimingupiirangute rikkumises ja altkäemaksu võtmises.
3. november 2022
Tartu Ringkonnakohus tühistas 3. novembril Viru Maakohtu määruse, millega kahtlustatav Nikolai Ossipenko jäeti vahi alla võtmata. Ringkonnakohtu hinnangul on N. Ossipenko vahi alla võtmine vältimatult vajalik.
27. oktoober 2022
Viru Maakohtu Narva kohtumajas peetud tänasel istungil mõistis kohus Sergei Gorlatši süüdi valimisvabaduse rikkumises ning mõistis talle karistuseks ühe aasta ja kaheksa kuud vangistust, millest kohe kuulub ärakandmisele üks kuu vangistust.
29. september 2022
3.–9. oktoobrini toimub iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja õigusemõistmist inimestele lähemale tuua. Sel aastal on keskseks ideeks tutvustada halduskohtupidamist, millega inimene võib kokku puutuda kogu elukaare jooksul. Nädala fookuses on…
20. september 2022
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja tänase määrusega otsustas kohus vabastada Romeo Kalda (48a) temale Harju Maakohtu 24.05.2010 otsusega mõistetud karistuse kandmisest tingimisi elektroonilise valve kohaldamisega tähtajaga kaksteist kuud. Kohus määras Kaldale katseaja tähtajaga kümme aastat ja allutas…
9. september 2022
Eile ja täna toimunud kohtute haldamise nõukoja (KHN) istungil arutati esimese ja teise astme kohtutele 2023. aastaks planeeritud eelarvet. Ühtlasi tegi KHN Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule pöördumise, milles rõhutatakse, et kohtute valdkonnas on kaks eelarveprioriteeti, millega palutakse…