3. november 2022
Tartu Ringkonnakohus tühistas 3. novembril Viru Maakohtu määruse, millega kahtlustatav Nikolai Ossipenko jäeti vahi alla võtmata. Ringkonnakohtu hinnangul on N. Ossipenko vahi alla võtmine vältimatult vajalik.
27. oktoober 2022
Viru Maakohtu Narva kohtumajas peetud tänasel istungil mõistis kohus Sergei Gorlatši süüdi valimisvabaduse rikkumises ning mõistis talle karistuseks ühe aasta ja kaheksa kuud vangistust, millest kohe kuulub ärakandmisele üks kuu vangistust.
29. september 2022
3.–9. oktoobrini toimub iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja õigusemõistmist inimestele lähemale tuua. Sel aastal on keskseks ideeks tutvustada halduskohtupidamist, millega inimene võib kokku puutuda kogu elukaare jooksul. Nädala fookuses on lasteaiakohtade, ehituslubade, pensioni ja toetuste määramise ning keskkonnateemalised vaidlused. Lisaks on mitmeid üritusi, kus kõik huvilised saavad kaasa lüüa. Pane vaid nimi kirja! Filmiprogramm Poolast ja Ukrainast

Enimotsitud lingid

Istungite kava
Avalik e-toimik
Kohtulahendid
Istungite kava

Istungite kava

Kohtuistungite toimumise aeg ja koht avaldatakse kohtute infosüsteemis, Riigi Teatajast on võimalik neid otsida. Kohtuistungite aja ja koha andmeid avalikustatakse menetlusseadustikes sätestatud tähtaegadel.

Halduskohtumenetluses eemaldatakse kohtuistungi toimumise aeg avalikult veebilehelt 30 päeva möödumisel kohtuistungi toimumisest. Tsiviilkohtumenetluses ja kriminaalmenetluses on võimalik otsida kuni 7 päeva tagasi toimunud istungeid.

Avalik e-toimik

Avalik e-toimik

E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. Sealhulgas saab esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi võla ja elatise nõudes.

Menetlusosalistel on võimalik jälgida menetluse käiku, võtta vastu ja esitada dokumente ning tutvuda digitaalse kohtutoimikuga (tsiviil- ja halduskohtu asjades).

Lisaks saab e-toimiku vahendusel teha päringuid karistusregistrisse.

Kohtulahendid

Kohtulahendid

Avalikud kohtulahendid on kättesaadavad elektroonilisest Riigi Teatajast. Andmekogud teevad avalikkusele haldus-, väärteo-, tsiviil- ja kriminaalasjade lahendid kättesaadavaks pärast nende jõustumist juhul, kui lahendi suhtes ei ole rakendatud seadusega ette nähtud avaldamispiiranguid. 

Dokumendid ja vormid

Otsingutulemuste nägemiseks vali märksõna(d) ja/või kasuta tekstipõhist otsingut.