Tartu Ringkonnakohus

Jaga
PrintPDF Jaga

3. juulil 1992 jõustunud Eesti põhiseaduse alusel taastati Eestis kolmeastmeline kohtusüsteem. Tartu Ringkonnakohus alustas tegevust 15. septembril 1993.

Tartu Ringkonnakohus vaatab teise astme kohtuna apellatsiooni korras läbi Tartu ja Viru Maakohtu ning Tartu Halduskohtu lahendeid nende peale esitatud apellatsioonikaebuste, erikaebuste ja protestide alusel.

Praegu töötab kohtus 15 kohtunikku, kes vaatavad läbi tsiviil-, kriminaal-, väärteo- ja haldusasju kolmeliikmelises koosseisus.

Tartu ringkonnakohtu esimees on Kersti Kerstna-Vaks ja kohtudirektor Tiina Ereb

1993–2002 paiknes kohus aadressil Lossi 17. 2002. aasta augustis kolis kohus Tartu kohtumajja aadressil Kalevi 1.

Tartu ringkonnakohtu kantselei on avatud tööpäevadel kell 9–17.

Tartu Ringkonnakohus 
Tartu Ringkonnakohus